Central Post- Kraaijvanger Architects- 2722_01_N14.jpg

Central Post

De opdracht die de Kraaijvangers kregen luidde kortweg 'de plannen architectonisch uit te werken en de leiding van de bouw op zich te nemen'. De ruimtelijke ingrediënten waar de PTT-directie om vroeg waren samengevat: een hoofdgebouw met aan weerszijden twee kantoorvleugels, een overdekt postperron aan de spoorzijde, een tunnel die spoor en gebouw met elkaar verbindt en aan de voorkant een platform voor aan- en afvoor van stadspost. (Bron: Architectonische noblesse, Ida Jager)

Naam

Central Post

Locatie

Rotterdam

Onwerp

1959

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours