B Corp

De volgende stap in onze missie.

Handtekening2

B Corps zijn bedrijven die voldoen aan hoge maatschappelijke en ecologische normen voor mens en planeet. Ondernemingen die hun winstoogmerk schikken aan het collectieve belang van de samenleving.
Hier staan wij altijd al voor maar nu hebben we het certificaat om het te bewijzen!

Wij geloven in het opnieuw verbinden van mens en natuur middels tijdloze architectuur met een positieve sociale en ecologische footprint. Dit is nauw verweven in onze ontwerpwijze en in wie we zijn als bedrijf. We blijven werken aan het vergroten van onze positieve impact met mooie nieuwe initiatieven, projecten en samenwerkingen. Met deze certificering committeren we ons aan voortdurende inzet en verbetering. Als B Corp maken we deel uit van een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die voldoen aan hoge standaarden op het gebied van sociale- en milieu-impact.

Wat is een B Corp-certificering?

Een B Corp-certificering is een internationale certificering voor winst gedreven bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Deze bedrijven - klein en groot - hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren.

Waarom hebben wij ons aangesloten bij deze beweging?

Het is onze missie om met tijdloze architectuur gebouwen met een positieve sociale en ecologische footprint te realiseren. Wij vinden het belangrijk dit niet alleen uit te dragen in onze ontwerpen maar ook in wie we zijn als bedrijf en waar we voor staan. Met dit certificaat tonen we aan dat we dit op alle vlakken doen, met wat we ontwerpen maar ook waar we staan als bedrijf en hoe we met onze medewerkers omgaan. B Corp ligt in lijn met onze visie en biedt een mooie structuur om hierin te groeien.

Samen voor een betere wereld.

Wij zijn enorm trots op deze bevestiging van waar we als bedrijf voor staan; samenwerken ten behoeve van mens, gemeenschap en planeet. Als je met ons samenwerkt kies je daar voor, een sociaal en ecologisch bedrijf. Een eerlijk bedrijf. We willen in de toekomst nog meer samen werken met opdrachtgevers die onze ambitie op het gebied van duurzaamheid delen, en nog meer positieve impact creëren.

We zijn het eerste Architectenbureau in Rotterdam met een B-corp certificaat!

Hoe nu verder?

We kijken optimistisch naar de toekomst! We kijken uit naar samenwerkingen met partners in de keten waarbij nieuwe ideeën en oplossingen bedenken en van leren. Deze certificering is een commitment, iets waarin we ons blijven ontwikkelen en groeien. We zullen altijd werken aan een betere wereld; middels tijdloze ontwerpen met een positieve sociale en ecologische footprint.

Het B Impact-certificeringsproces

Om een B Corp te worden, moet een organisatie het B Impact-certificeringsproces doorlopen. In het certificeringsproces moet een organisatie minimaal 80 van de mogelijke 200 punten behalen. Kraaijvanger heeft een score van 118,1 punten behaald, daarmee scoren we niet alleen bovengemiddeld, we staan daarmee ook nog eens in de top 10 van B-corp gecertificeerde architecten bureaus wereldwijd! Sterker nog we zijn het eerste Architectenbureau in Rotterdam met een B Corp certificaat!

B Corps moeten transparant zijn over hun score vanaf het moment dat ze gecertificeerd zijn. We zijn op alle vlakken uitvoerig ondervraagd en beoordeeld, Elke B Corp krijgt een score aan de hand van de vijf onderdelen in de B Impact beoordeling.

Werknemers

Dit onderdeel evalueert de bijdragen van een bedrijf aan de financiële zekerheid, gezondheid en veiligheid, welzijn, loopbaanontwikkeling en betrokkenheid en tevredenheid van haar werknemers.

Hier heeft Kraaijvanger een score van 30.8 punten van de te behalen 50 punten. We zijn een sociaal, divers en inclusief bureau. We streven naar continue ontwikkeling van ons bedrijf, en geven de ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en coaching van onze medewerkers. We stimuleren het gebruik van de fiets en zorgen altijd voor vers fruit op kantoor.

Bedrijfsvoering

Dit onderdeel evalueert de algemene missie van een bedrijf, de betrokkenheid bij de sociale impact/milieu-impact, ethiek en transparantie. Dit onderdeel evalueert ook het vermogen van een bedrijf om zijn missie te beschermen en formeel rekening te houden met belanghebbenden bij het nemen van beslissingen via zijn bedrijfsstructuur (bijv. benefit corporation) of bedrijfsdocumenten.

Kraaijvanger heeft op dit onderdeel een score van 20.6 punten van de 25 te behalen punten. Onze missie is helder, we hebben een eerlijke en transparante bedrijfsvoering gericht op continuïteit en impact op de samenleving. Onze impact maken we jaarlijks openbaar. We zijn niet in het bezit van auto's en reizen zo veel mogelijk met ov of Greenwheels. Onze impact met social return zullen we de komende tijd nog verder blijven ontwikkelen.

Maatschappij

Dit onderdeel evalueert de betrokkenheid van een bedrijf bij en de impact op de gemeenschappen waarin het actief is, personeel inhuurt en inkoopt. Onderwerpen zijn onder andere diversiteit, gelijkheid en inclusie, economische impact, maatschappelijke betrokkenheid, liefdadigheid en ketenbeheer.

We behaalde hier een score van 25.1 punten van de te behalen 50 punten op dit onderdeel. Onze man/vrouw verhouding is bijna gelijk. We delen onze kennis op plekken waar de impact op de maatschappij en armoedebestrijding heel groot is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we een eerlijke kans binnen ons bedrijf.

Milieu

Dit onderdeel evalueert de algehele milieubeheerpraktijken van een bedrijf en de invloed ervan op lucht, klimaat, water, land en biodiversiteit. Dit omvat de directe impact van de activiteiten van een bedrijf en, indien van toepassing, de toeleveringsketen en distributiekanalen. Dit onderdeel erkent ook bedrijven met milieu-innovatieve productieprocessen en bedrijven die producten of diensten verkopen die een positieve invloed hebben op het milieu.

Op dit onderdeel behaalde we een score van 38.8 punten van de te behalen 50 punten.

De ontwikkeling van duurzaam ontwerpen en bouwen blijft in ontwikkeling. Onze ambitie om hierin voorop te lopen levert ons een dagelijkse missie op om hierin te blijven groeien. Ons bureau eet al jaren vegetarisch.

We kopen duurzaam en sociaal in en stimuleren al onze partners en de bouwketen zoveel mogelijk tot duurzamer gedrag. Bijvoorbeeld met ons boek ‘bouwen met een positieve footprint’.

Opdrachtgevers

Dit onderdeel evalueert het rentmeesterschap van een bedrijf ten opzichte van zijn klanten via de kwaliteit van zijn producten en diensten, ethische marketing, gegevens-privacy en -beveiliging en feedbackkanalen. Daarnaast erkent dit onderdeel producten of diensten die zijn ontworpen om een bepaald sociaal probleem aan te pakken voor of via de klanten, zoals producten op het gebied van gezondheid of onderwijs, kunst & mediaproducten, het bedienen van klanten/cliënten met een achterstand en diensten die de sociale impact van andere bedrijven of organisaties verbeteren.

Op dit onderdeel behaalde we een score van 2.6 punten van de te behalen 5 punten. We werken samen met een aantal andere B Corps en zullen dit is de toekomst nog meer uitbreiden. We kijken uit naar nog meer samenwerkingen met opdrachtgevers die onze ambitie op het gebied van duurzaamheid delen.

B stands for Benefit for all.