Team Nieuwe Post, onder leiding van Heijmans, geselecteerd voor renovatie en uitbreiding rijkskantoor Arnhem

17.04.2023

Team De Nieuwe Post, onder leiding van Heijmans, heeft de tender gewonnen voor de renovatie en uitbreiding realiseren van het rijkskantoor Stationsplein West in Arnhem. Het voormalig postkantoor naast het station van Arnhem wordt verbouwd tot rijkskantoor, dat onderdak biedt aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Karres en Brands en Kraaijvanger Architects zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de verbouwing en uitbreiding van het pand.

Het Rijkskantoor is een gemeentelijk monument in het stationsgebied van Arnhem dat niet voldoet aan de hedendaagse (duurzaamheid)eisen. De oorspronkelijke monumentale waarde van het gebouw hersteld zal worden. Bij de ontwikkeling staat niet het alleen gebouw, maar ook de belevingswaarde en gebruikswaarde centraal. Ook is er extra aandacht voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering, met thema’s als energieneutraliteit, circulariteit en gezondheid.

Bij het project werken het Rijksvastgoedbedrijf, Heijmans, ontwerppartijen en andere betrokken op een vernieuwende manier samen volgens de DOEN-filosofie. De opdracht werd Team De Nieuwe Post gegund op basis van een visie, waarin onder meer uiteen werd gezet hoe het pand kan worden verbonden met de openbare ruimte, zodat een aantrekkelijk en gezonde leefomgeving ontstaat.

Samenwerkingsverband
Kraaijvanger is aangesteld als architect voor het gebouw, Karres en Brands wordt verantwoordelijk voor de stedenbouw en het landschap. Verder bestaat het samenwerkingsverband uit DWA (installatieadvies), IMd Raadgevende Ingenieurs (constructief advies en DGMR (bouwfysica en brandveiligheid). De partijen gaan nu aan de slag met een ontwerp.

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours