De_Doelen_Cam_18.jpg

De Doelen - Groen/Blauw Dak

Kraaijvanger ontwerpt een duurzaamheidsvisie voor Rijksmonument De Doelen

Het icoon van de Rotterdamse wederopbouw, het rijksmonument De Doelen, wordt in het kader van het internationale 7 Square Endeavour project ingrijpend verduurzaamd. Het internationale verduurzamingsinitiatief heeft als missie de omgeving toekomst klaar te maken. Het Schouwburgplein te Rotterdam is een eerst proeftuin, in een reeks van 7 locaties wereldwijd. De nadelige gevolgen van verstedelijking zoals vervuiling, hittestress en wateroverlast moeten worden tegen gegaan. Het gebied dient in 2030 100 % klimaatneutraal te zijn.

Concert en congresgebouw De Doelen bijt de spits af en wordt voorzien van een groen en blauw dak. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om op het dak aan het schouwburgplein kleine evenementen te organiseren op een podium, in het groen en met zicht op de stad. Het achtergrond decor wordt gevormd door de prachtige koperen en monumentale dakopbouw van de grote zaal.

Het groen en blauwe dak buffert water in kratten onder het groen en draagt daarmee bij aan het tegengaan van wateroverlast. Het opgeslagen water voedt de planten en draagt met het groen bij aan koeling van het gebouw. Het gehele dak gaat hittestress tegen en draagt daarmee bij aan het vergroenen van de stad, zuiveren van lucht en opslaan CO2. Het weelderig ontworpen groen daklandschap is ontworpen in een geometrisch patroon dat aansluit bij de orthogonale opzet van het Concertgebouw.

Het dakontwerp is afgestemd met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en is een mooi voorbeeld van de wijze waarop Rijksmonumenten verduurzaamd kunnen worden en een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaar maken van onze stedelijke omgeving.

Naam

De Doelen ( groen dak)

Locatie

Rotterdam

Ontwerp

2017 & 2020

Team

Hans Goverde, Jan Hein Franken

Bouwperiode

2021

Beelden

Plotvis

Guess that this must be the place - Talking Heads