Impact-report

We maken niet alleen impact met onze ontwerpen maar ik ook met wie we zijn als bedrijf en hoe we met onze wereld omgaan.

OPzetMB-2.jpg

Dit report geeft een overzichtelijke kijk op de impact die we in 2022 hebben kunnen maken. Niet alleen met onze projecten, maar ook met hoe wij als bedrijf omgaan met onze medewerkers, diversiteit, persoonlijke groei, social return en onze eigen footprint.

Wij vinden het als bureau erg belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren met onze ontwerpen; duurzame gebouwen die de wereld uiteindelijk beter maken, die een bijdragen leveren aan de omgeving. Dit dragen we niet alleen uit in onze ontwerpen maar ik ook in wie we zijn als bedrijf en hoe we ons daarbij gedragen. We zijn de afgelopen jaren al met verschillende thema’s binnen duurzame bedrijfsvoering bezig geweest. Zoals onze afvalscheiding, zo duurzaam mogelijk reizen als bedrijf, het bevorderen van elektrisch rijden onder onze medewerkers, alleen nog maar vegetarisch en biologisch eten, het aanschaffen van ICT apparatuur die zo min mogelijk impact heeft op onze planeet, duurzaam printen etc. Hier hebben we ons aan gecommitteerd en we willen hierin blijven groeien, en onze vooruitgang jaarlijks extern communiceren.

"We all make choices, but in the end, our choices make us." — Ken Levine