Innovatief werken en leren

Wat je samen deelt bepaalt de afstand die je kunt nemen

Smart space

Samen werken op school, leren in een bedrijf en kennisdelen in het café. De scheiding tussen functies lijkt te verdwijnen. Onze werk- en leeromgevingen veranderen, van gebouwen waarin de medewerker of leerling zich aanpast aan zijn of haar omgeving naar omgevingen die zich aanpassen aan de behoeftes van haar gebruikers.

Wij doen al 90 jaar ervaring op bij bijzondere werk- en leeromgevingen die we vervolgens weer toepassen in onze volgende projecten. Zo helpen wij onze opdrachtgevers met hun gebouwen te anticiperen op de toekomst, innovatie te stimuleren en aantrekkelijk te zijn voor leerlingen, medewerkers of klanten.

werken + leren = innoveren

Bedrijven focussen zich steeds meer op het lerend vermogen van teams en individuen, scholen richten zich steeds meer op het leren door te doen. Beide vragen om flexibele ruimtes waarin kennisoverdracht en samenwerken centraal staan, in inspirerende gebouwen die innovatie stimuleren. Over 10 jaar zal er nauwelijks nog verschil bestaan in het functioneren van een onderwijsgebouw en een werkomgeving. Ze zullen anders aanvoelen, maar de organisatie van het gebouw, de vormen van interactie en de behoefte aan flexibiliteit zijn hetzelfde.

Wij gebruiken de lessen uit het ontwerpen van werkomgevingen in onze onderwijsgebouwen en andersom. Dit stelt ons in staat om te blijven vernieuwen en verbeteren. Dit zie je terug in ons ontwerptraject.

  1. Inspiratie vinden
    We bezoeken gebouwen, lezen ons in, komen langs om te ervaren hoe de organisatie waarvoor wij ontwerpen werkt en gaan in gesprek met medewerkers, leerlingen, ouders, managers, facilitaire diensten en ICT’ers.

  2. Schaal bepalen
    We onderzoeken wat de ideale maat is van afdelingen en teams. De grootte van de werkplekken, overlegplekken, afdelingen en gebouwdelen. We bepalen de hoofdopzet van een gebouw door goed na te denken over de schaal van haar delen.

  3. Stromen structureren
    We positioneren de liften, trappen en centrale ruimtes. Hiermee maken we plekken waar toevallige ontmoetingen plaatsvinden. Samen plaatsen we strategisch faciliteiten als koffiecorners, printers, buitenruimtes, warrooms, brainstormplekken en multifunctionele ruimtes. De logistieke stromen bepalen samen met de plaatsing van bijzondere plekken de zones van dynamiek en rust in een gebouw. In open werk- en leeromgevingen is dit ontzettend belangrijk want alles draait om ontmoetingen en het gebouw bepaalt het kader waarin deze ontmoetingen plaatsvinden. We ontwerpen bewust met de randvoorwaarden voor innovatieve omgevingen: dichtheid, diversiteit en nabijheid waarmee naast kennisoverdracht ook kruisbestuiving wordt gestimuleerd.

Gebouwen die kunnen leren

Mensen en groepen reageren totaal anders in een beschutte, vertrouwelijke omgeving dan in een open en dynamische. Dat heeft met de cultuur en persoonlijke voorkeuren te maken. Juist omdat wij werken met de volledige toolbox van werk- en leeromgevingen kunnen wij de rijkdom aan plekken creëren die de interacties mogelijk maken die nodig zijn in de omgevingen voor de toekomst. Denk daarbij aan daglicht (voor goede concentratie), materiaal (gezondheid en look en feel), beschutting (akoestisch en visueel), identiteit (gevoel van trots), kunst (kan inspireren en gesprekken uitlokken) en high tech of low tech faciliteiten als digitale borden en whiteboards. Zeker is dat elk gebouw ruimtes nodig heeft die mooi en ‘af’ zijn en plekken die ruw zijn en naar de hand gezet kunnen worden, zodat ze ruimte bieden aan nieuwe ideeën en activiteiten.

Plekken die naar de hand gezet kunnen worden

De gebouwen waarin wij over 30 jaar leren en werken zijn de gebouwen die wij nu maken. Gebouwen die reageren op de behoeftes van gebruikers. Zowel ruimtelijk, akoestisch als klimatologisch. Gebouwen waar onze kinderen levenslange herinneringen zullen maken en zij later zullen gaan werken. Deze gebouwen moeten genereus en divers zijn en zich kunnen aanpassen en moeten daarom slim, gezond en toekomstbestendig zijn!

"Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere."
(Albert Einstein)