De Vitale Stad

The City is not a Concrete Jungle it’s a Human Zoo

De Vitale Stad leeft. Zij is altijd in beweging en biedt vrijheid, stimuleert sociaal contact, koestert schoonheid en heeft een eigen identiteit.
Kraaijvanger ziet door de geschiedenis van het bureau en de vele gebouwen en plekken die we in binnensteden hebben ontworpen, het effect dat architectuur en stedenbouw kan hebben op langere termijn. Wij maken architectuur die de vitale stad ondersteunt door de juiste condities te scheppen, te ordenen en te inspireren.

De Vitale Stad en keuzevrijheid

Verschillende mensen, functies, plekken en gebouwen bestaan dicht bij elkaar. De stad biedt optimaal comfort voor al deze verschillende functies. Niet alles is gedefinieerd en geprogrammeerd. Er is ook ruimte voor bezinning en experiment.

Onze ontwerpen hebben de veerkracht om de diversiteit van voortdurend veranderende behoeftes en activiteiten te huisvesten. Onze ontwerpen bieden enerzijds ruimte aan deze diversiteit, anderzijds brengen ze structuur aan zodat keuzes goed zichtbaar zijn en intuïtieve oriëntatie vanzelfsprekend is.

© Iris van den Broek

De Vitale Stad stimuleert sociaal contact

Nu sociale media ons dagelijks leven beïnvloeden, wordt de ‘real life’ ontmoeting steeds belangrijker. De Vitale Stad biedt niet alleen plek voor geplande maar ook voor onverwachte ontmoetingen. In onze ontwerpen hebben we extra aandacht voor de waarde van de ruimte tussen de woning van het individu en de publieke ruimte van de groep.. De zone waar een gevoel van collectief eigenaarschap bij een groep mensen kan ontstaan. De compactheid van kunnen hier gecompenseerd en gecompleteerd worden door het aanbod van ruimtes die men deelt om te werken, te sporten, te klussen en te koken.

In een stad moet je goed kunnen bewegen. De publieke ruimte is echter altijd meer dan transitieruimte; wij zijn altijd op zoek naar genoeg ruimte voor verblijf. Voor een ontmoeting met een vreemdeling op een bankje, tussen de bomen en het schone water, waar ruimte is voor biodiversiteit! In de luwte van de stedelijke dynamiek.

De Vitale Stad koestert schoonheid

Schoonheid verbindt mensen aan de stad en haar gebouwen. Schoonheid verheft, maakt bewust, doet verwonderen en inspireert. Schoonheid is een belangrijke voorwaarde voor circulaire economie. Iets wat mooi is wordt niet afgebroken en weggegooid.

Wij zien schoonheid als een combinatie van intuïtie en aandacht. Aandacht voor het breder speelveld waar architectuur zich in bevindt. Aandacht door goed te kijken naar de omgeving, te luisteren naar de opdrachtgever en gebruikers. Aandacht voor de expertise en kennis van specialisten en aandacht voor het ontwerpen, materialiseren en detailleren. Deze aandacht leidt tot gebouwen die op alle schaalniveaus kloppen. Gebouwen die zorgvuldig zijn gedetailleerd met gezonde materialen. Gebouwen die mooi oud worden en een bepaalde rust hebben als decor van de levens van mensen. Maar toch altijd iets toevoegen dat mensen inspireert, in beweging brengt.

Identiteit

De Vitale Stad is gevoed met betekenis en identiteit. Een stad waar de geschiedenis zichtbaar is en ruimte is voor nieuwe verhalen. De aantrekkingskracht van de Europese binnensteden illustreert , naast schoonheid, de waarde van betekenis en identiteit. In het bouwen aan de stad zien wij een groot belang in het herkennen van de plaatselijke identiteit en deze een plek. Dit doen wij niet door het meest opvallende kenmerk uit te vergroten en te thematiseren maar door kritisch te kijken naar de gelaagdheid van de identiteit van een plek en deze een plek te geven in de architectuur en de publieke ruimte.

“The City is what it is
because our citizens are what they are.” (Plato)