Provinciehuis Noord-Holland Kraaijvanger

Provinciehuis Noord-Holland

Haarlem

Ontwerp2009

Bouwperiode2010 - 2013

OpdrachtgeverProvincie Noord-Holland

TeamDirk Jan Postel, David Hess, Paul Schurink, Jan Dorsman, Jan Hein Franken, Ton Ringeling, Frank Langhorst, Louise Jililian, Sanne van der Burgh, Patrick Keijzer

GFA21475 m²

“Het gebouw is een verrijking van het Houtplein. Het brengt de allure terug die het vroeger had!” – Bernt Schneiders, burgemeester


Het project voor het provinciekantoor bestaat uit de hoog-niveau renovatie van het bestaande provinciekantoor aan het Houtplein. Hiervoor waren een aantal motieven:
a) De bestaande kantooromgeving moest geschikt gemaakt worden voor een modern, flexibel kantoorconcept.
b) De publieke toegankelijkheid en de openheid van het gebouw moesten worden verbeterd
c)  De duurzaamheid en het interne klimaat moesten aanzienlijk worden verbeterd; dit gaf niet alleen aanleiding voor vernieuwde installaties, maar ook nieuwe gevels. Dit rechtvaardigde tevens een nieuw, minder anoniem gevelbeeld dat beter past in de stedelijke omgeving.

Op de verdiepingen zijn werkdomeinen ondergebracht. Voor het modern kantoorconcept was het van cruciaal belang dat de beide bestaande liftpartijen gelijkwaardig worden gebruikt (geen gangen). Een autonoom, kegelvormig volume vormt een gastvrije entreehal en verbindt de vleugels. Op de begane grond en een deel van de eerste verdieping zijn publieks- en collectieve functies opgenomen zoals informatiecentrum, vergaderen, representatie, eet-werk-café en ondersteuning (repro, post/scanruimte e.d.). 

De hoge duurzaamheidsambities van de provincie zijn vertaald in hoge isolatiewaarden, en toepassing van triple glas, lage temperatuursystemen (klimaatplafonds), seizoensopslag van koude en warmte, CO2 gestuurde ventilatie, LED verlichting gestuurd op daglichtsensoren en aanwezigheid, en zonnepanelen op het dak. De gevels zijn ontworpen op optimale daglichttoetreding zonder warmtelast. De positie van de klimaatruimten op de 4 hoeken resulteert in korte luchtleidingen door het gebouw; dit is niet alleen gunstig voor het energiegebruik (minder weerstand in de leidingen) maar voorkomt tevens stofophoping (sick-building). Het energiegebruik is thans slechts éénderde van vroeger! De gemiddelde GPR-score is 9,0, wat voor renovatie uitzonderlijk hoog is. Per ruimte zijn de ramen te openen voor natuurlijke ventilatie. Zowel in de gevel als in het interieur zijn zoveel mogelijk cradle-to-cradle materialen toegepast. Afval wordt gescheiden ingezameld.

Onderscheidingen:
NESK-certificaat duurzaam bouwen
Innovatieprijs 1e toepassing van koud gebogen triple glas.

Print