expertise

Om te komen tot omgevingen die mensen raken, laten wij ons leiden door relevante maatschappelijke thema's.

Zo willen wij mensen plezierig en effectief laten werken, kinderen veel en prettig laten leren, circulaire gebouwen ontwerpen, bestaande gebouwen verduurzamen en opdrachtgevers ontzorgen en ontwerpteams richten, verbinden en inspireren.

Om hierbij van toegevoegde waarde te zijn, hebben wij ons toegelegd op 4 expertisgebieden: het nieuwe werken, cyclisch bouwen, transformatie & renovatie en integraal ontwerpen. Omdat wij geloven in het waarmaken van wat we tekenen hebben wij k-support opgericht.

sorteer op: