Hart-van-Zuid_©_Kraaijvanger-Architects.jpg

Hart van Zuid Rotterdam

Opgave

Sturing en vorm geven aan de grootste en meest complexe gebiedsontwikkeling van Nederland

Rotterdam-Zuid zit in een belangrijke transitie. Door nieuwbouw en renovatie wordt dit deel van Rotterdam getransformeerd tot een vitaal stadsdeel waar mensen graag komen en verblijven. Naast ambitieuze projecten als Hart van Zuid, Feyenoord City, Stadionpark en de uitbreiding van Ahoy, krijgen ook de wijken op Zuid een fikse impuls. Kraaijvanger mag als supervisor en architect dit bijzondere stuk stad (ver)bouwen. Samen met Ballast Nedam en Heijmans zijn we verantwoordelijk voor deze complexe gebiedsontwikkeling.

Concept

Een boost van publieke levendigheid met verbinden, vertragen en ontmoeten als centraal thema

Het Masterplan gaat uit van verbinden, vertragen en ontmoeten. De verschillende stadsdelen worden met elkaar verbonden door een aantal radicale ingrepen. Er komt een einde aan een tijdperk waarin verkeer, beton en unheimische onderdoorgangen het gebied domineren. We hanteren het principe van stedenbouw met gebouwen die met de voeten op de grond staan. De nieuwe en vernieuwde gebouwen staan altijd ten dienste van de publieke ruimte en vormen levendige wanden voor straten en pleinen. In de plinten worden winkels en horeca gerealiseerd. De Gooilandsingel verbindt in Noord-Zuidrichting het Zuiderpark met de Tarwewijk. Deze as is een boulevard voor voetgangers en fietsers.

Aan het nieuwe centraal gelegen Annie M.G. Schmidtplein liggen een bibliotheek, een kunstenpand met theater, een zwembad, een stadswinkel en horeca. Door het winkelcentrum Zuidplein ‘op te tillen’ en door het OV-station met brede trappen te verbinden met het lagergelegen stadsplein, krijgt het winkelcentrum een duidelijk adres en ontstaat ruimte voor ontmoeten en verblijven.

De Gooilandsingel maakt via het nieuwe Ahoyplein de verbinding met het Zuiderpark. Aan weerszijden krijgt deze ruimte pleinwanden met aan de westkant de uitbreiding van Ahoy en aan de oostkant een bioscoop en een hotel. Ahoy krijgt onder andere een uitbreiding met een internationaal congrescentrum voor bijna 3000 mensen, een muziekhal voor 7000 toeschouwers en een nieuw entreegebied. Om het nieuw te bouwen Ahoyplein komen een nieuwe bioscoop, een hotel, restaurants en een welnesscentre. Hiermee krijgt Rotterdam Zuid een geweldige boost met een internationaal centrum op het gebied van Business en Entertainment.

The making of

We blijven betrokken bij de transformatie tot na 2040

Voor het ontwerp heeft Ballast Nedam samen met bouw- en ontwikkelingspartner Heijmans aanvullende expertise ingeschakeld. Zo is Kraaijvanger verantwoordelijk voor de supervisie, verdere uitwerking van het Masterplan en voor de architectonische uitwerking van Ahoy, Plein op Zuid, het Zwemcentrum Rotterdam en het OV-knooppunt. Karres en Brands landschapsarchitecten nemen de openbare ruimte voor hun rekening en De Zwarte Hond ontwerpt het kunstenpand. Kraaijvanger en het consortium zullen nog ook het onderhoud en de exploitatie van een aantal panden op zich nemen. Hiermee blijven wij betrokken bij de transformatie tot ná 2040

Het nieuwe Ahoyplein

Betekenis

Duurzame groei en verbetering tot trendy en upcoming stadsdeel

De verandering in het gebied is nu al voelbaar. Als tastend voorbeeld hiervoor dient de plint van het Zwemcentrum waar inmiddels gezellige horeca en bijzondere winkeltjes gevestigd zijn. Het kunstenpand is in aanbouw net als Ahoy. Met het vernieuwde Ahoy en het terrein eromheen krijgt Rotterdam Zuid een geweldige boost met een internationaal centrum op het gebied van Business en Entertainment.

Bewoners, bezoekers, en ondernemers krijgen een actieve rol in het invullen van de plannen, die de komende jaren worden uitgewerkt. Een geleidelijke transformatie van Hart van Zuid is leidend waardoor de visie toekomstbestendig en voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende omstandigheden en marktontwikkelingen in de komende decennia. Het meegroeiende Masterplan bevat een ‘kansenkaart’ met mogelijkheden om samen met stakeholders nieuwe locaties te ontwikkelen. Dit is een bewuste strategie om duurzame groei en verbetering van Rotterdam Zuid te faciliteren. Zo zullen binnen het plangebied meer woningbouwprojecten gerealiseerd gaan worden om jonge potentials aan het gebied te binden. Door te verdichten rond de Gooilandsingel en plintfuncties te introduceren die bijdragen aan verrijking van het stedelijk leven in het gebied rond Zuidplein, ontwikkelt Hart van Zuid zich tot een trendy en upcoming stadsdeel.

Nieuwe horeca brengt levendigheid aan de Gooilandsingel

Hart van Zuid is onderdeel van het project RUGGEDISED. Het doel van dit project is: de stad klaarmaken voor een duurzame toekomst. Elke stad ontwikkelt en test nieuwe technieken op een vooraf aangewezen plek in hun eigen stad. De resultaten en ervaringen worden gedeeld.

Het gaat onder andere om:

  • ontwikkeling van een thermisch grid (warmte verdelen tussen gebouwen)
  • inzet van elektrische bussen
  • een nieuwe ‘slimme’ dienstregeling voor de elektrische bussen
  • gebruik van sensoren in bijvoorbeeld lantarenpalen en afvalcontainers

Meer over RUGGEDISED ROTTERDAM

Naam

Hart van Zuid

Locatie

Rotterdam

Ontwerp

2012

Bouwperiode

2016 -

Opdrachtgever

Ballast Nedam

Stedenbouwkundig supervisor

Kraaijvanger Architects

Team

Hans Goverde, David Hess, Vincent van der Meulen, Joost Esschendal, Peter van der Helm, Frank Hendriks

Adem in, adem zuid
Het leven is een ademtocht
(resp. Feyenoord en Oscar Niemeyer)