3135_01_N83_medium.jpg

Willem de Kooning Academie

Van een verborgen bolwerk naar een open, transparant en spannend instituut. De Rotterdamse Willem de Kooning Academie (WdKA) is compleet verbouwd. TomDavid Architecten en Kraaijvanger Architects tekenden voor het ontwerp, waarbij het rijksmonumentale bankgebouw aan de Blaak en een recenter schoolgebouw aan de Wijnhaven zijn samengebracht tot één gebouw voor de kunsten.

De gesloten structuur van klassieke lokalen is ontklontert en heeft plaats gemaakt voor acht grote, open werkstations. De Artery - een publieke route – vormt de ruggengraat van de kunstacademie. De Artery verbindt de werkstations, de gebouwen onderling én de academie met de stad eromheen. Zo is de rol van WdKA als knooppunt van verbindingen tussen uiteenlopende partijen in Rotterdam ruimtelijk vertaald.

Volgens Jeroen Chabot (Directeur WdKA) stimuleert het ontwerp met de introductie van de Artery en de stations interdisciplinair werken, één van de pijlers van de vernieuwde onderwijsvisie:

“Vernieuwend kunstonderwijs vraagt om vernieuwende ruimtes. Rondgang door het gebouw zorgt voor onverwachte ontmoetingen met andere disciplines en nieuwe mogelijkheden, prikkelt en verlaagt hierdoor drempels. De buitenwereld is niet meer op zoek naar de autonoom kunstenaar of de grafisch ontwerper, maar naar iemand die over een veelvoud aan talent en vaardigheden beschikt en over de grenzen van zijn oorspronkelijke discipline kijkt. Een ‘creating pioneer’ dus.”

Naam

Willem de Kooning Academie

Locatie

Rotterdam

Ontwerp

2013

Bouwperiode

2014 - 2015

Opdrachtgever

Willem de Kooning Academie

Designteam

Kraaijvanger Architects, TomDavid Architecten

Team

Vincent van der Meulen, Frank Hendriks, Patrick Keijzer, Martin van Kessel, Rinske Wikkerink

BVO

10.195 m²

Kunst is niet verplicht
Kunst is een zucht, van verlichting - Jules Deelder