3214_01_N7.jpg

Spieghelstraat Alkmaar

Ontwerp het gebouw en de omgeving zo dat het een actieve bijdrage levert aan het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving voor de (toekomstige) bewoners en doe dit op basis van beng en circulair bouwen.

Het complex van 45 duurzame huurappartementen aan de Spieghelstraat in Alkmaar word gerealiseerd met een reeds geselecteerde aannemer in een Design & Build samenwerking. Het is een project volgens cradle 2 cradle en bijna energieneutraal gebouwd (beng). Dit word bewerkstelligd dankzij zonnepanelen die de appartementen van elektriciteit voorzien en aansluiting op een warmtenetwerk. Tevens worden de appartementen niet aangesloten op het gasnet.

De circulaire thema’s (circulair materiaalgebruik, hoogwaardig hergebruik, comfort en water) komen in de architectuur tot uiting in circulaire wijze waarop baksteen in gevels is gebruikt, diversiteit en sociale interactie zichtbaar wordt en waterbuffering en groen een prominente plaats krijgen. Daarnaast streven we naar diversiteit doordat we door slim ontwerpen ruimten weten vrij te spelen voor sociale interactie. Dit sluit aan bij de wijze waarop de wijk Overdie sinds de vernieuwing een diverse, aantrekkelijke en gevarieerde woonbuurt wordt waar mensen willen verblijven en wonen.

Het groen wordt opgetild naar de eerste verdieping; in de vorm van een begroeide pergola gecombineerd met een gezamenlijke daktuin. De royale entreehal maakt de overgang van het plein naar de opgetilde daktuin. Met een oplopende binnentuin en begroeide wanden vormt het een aangenaam trefpunt voor de bewoners en een schakel naar het wijkniveau ten behoeve van de sociale cohesie en het volksbuurt karakter. Bij de parterrewoningen speelt de overgang van openbaar naar privé ook een belangrijke rol. Daarom krijgen de woningen in de plint geen voortuintjes, maar gekaderde zitjes afgewisseld met semiopenbare stoepen.

Het grootste gedeelte is autovrij waardoor de verkeersfunctie niet langer centraal staat. De openbare ruimte kan hierdoor een informele inrichting krijgen die aansluit bij de functie als verblijfsgebied. Dit betekent dat alle parkeerplaatsen voor het nieuwe woonblok binnen de kavel opgelost dienen te worden.

De synergie tussen architectuur, bewoners en openbare ruimte is de sleutel voor een geslaagde hedendaagse volksbuurt.

“Het gaat er niet om dat we plannen hebben, maar dat we ze realiseren. Het gaat erom dat we sleutels geven.”

Pierre Sponselee, bestuurder van corporatie Woonwaard

Met de woningen aan de Spieghelstraat wil Woonwaard tegemoetkomen aan het woningtekort in Alkmaar. In heel Nederland groeit de woningnood en de regio Alkmaar is er geen uitzondering op. De woningmarkt rond Alkmaar is de laatste tien jaar niet zo krap geweest.

Kraaijvanger levert met het circulaire ontwerp voor de woningen aan de Spieghelstraat een bijdrage aan de ambities van de regio Alkmaar op het gebied van duurzaamheid en duurzame verstedelijking. Ook speelt de variatie van woningtypen in op de actuele behoefte aan woningen binnen woningmarktsegmenten waar een tekort in heerst.

Naam

Spieghelstraat Alkmaar

Locatie

Alkmaar

Ontwerp

2018

Bouwperiode

2019-2020

Opdrachtgever

Woonwaard Wonen

Team

Hans Goverde, Joke Stolk, Paul Tobé, Hashmat Fagirzada, Sharmila Nasheed, Yee Wan Liu

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours