KvdS.jpg

Kamer voor de stad Amersfoort

In aanloop naar de bouw van het nieuwe stadhuis van Amersfoort biedt Kraaijvanger de studenten van Campus ROC midden Nederland een mooie kans: het gezamenlijk ontwerpen én bouwen van een duurzame huiskamer voor de stad. De Kamer voor de stad wordt een circulair paviljoen waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kennis op kunnen doen over duurzaam bouwen. Een mooie, toekomstbestendige kans voor de gemeente en een leerzame ervaring voor alle betrokken partijen. De aftrap van de samenwerking was afgelopen april waar het ontwerpteam van het stadhuis samen met studenten is gestart middels een ontwerp-challenge-week. Hierin hebben de studenten in groepen de casus onderzocht en hun ideeën gepitcht aan een jury.

De samenwerking met studenten is onderdeel van de wijze waarop Kraaijvanger invulling geeft aan de Social Return van het nieuwe stadhuis. Hierin staan kennisdelen en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt centraal. Met het ontwerp van het paviljoen willen we op een creatieve en praktische manier invulling geven aan deze opgave. Naast het kennisdelen met studenten en docenten hebben we een projectleider met afstand tot de arbeidsmarkt de kans gegeven om het volledige ontwerp en de bouw te begeleiden.

Daarnaast is het bouwen van een circulair paviljoen een enorme kans om met de nieuwe generatie te werken aan een duurzame toekomst door de theorie om te zetten in praktijk. Wij ondersteunen de studenten met het doorlopen van het volledige bouwproces; van conceptontwikkeling & keuze van materialen tot de fysieke bouw van het paviljoen. Het bouwen van het paviljoen zal ook plaatsvinden op de campus. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van de studenten en geeft ze de kans om gedurende het gehele proces nadenken over het gebruik van gezonde materialen en nieuwe bouwmethoden.

Circulair ontwerpen aan de toekomst

De kamer voor de stad wordt ontworpen vanuit de circulariteitsgedachte en zal een uithangbord worden voor het nieuwe Huis voor de Stad Amersfoort. Samen met het ROC midden Nederland gaan we op zoek naar herbruikbare bouwmaterialen en streven we naar de bouw van een volledig circulair en crade-to-cradle paviljoen. Dit betekent dat we bouwen voor de gezondheid van de mens en omgeving met 100% schone materialen en producten. Alle stappen in het productieproces, het gebruik én toekomstig hergebruik van de materialen is zonder schadelijke reststromen. Hierdoor kunnen we de materialen van het paviljoen in de toekomst weer hergebruiken. Zie het paviljoen als een tijdelijke opslagplaats van waardevolle grondstoffen.

Samen leren door samen te doen

Om deze kennis te delen hebben we een multidisciplinaire innovatieweek georganiseerd op het ROC midden Nederland waarbij studenten bouwkunde, human technology en smart buildings middels workshops in aanraking kwamen met onderwerpen als design thinking, conceptontwikkeling, ontwerpen met restmaterialen, demontabel- en circulair bouwen. In teams van 6-8 personen werd er per team gewerkt aan één van de 3 casussen voor de Kamer voor de stad:

1. Bewustwording: Hoe creëer je door interactie in de kamer voor de stad bewustwording rondom duurzaamheid bij de gebruikers.

2. Hergebruik van materialen: Hoe realiseer je een meubel voor in de kamer voor de stad met uitsluitend herbruikbare en hergebruikte materialen.

3. Demontabel bouwen: Hoe ontwerp je de kamer voor de stad met uitsluitend herbruikbare en gebruikte materialen.

Aan het einde van de week zijn de ideeën gepitcht voor de jury. Met de input van de studenten gaan we aan de slag met een ontwerp voor de kamer voor de stad. Deze zal na de zomer als leerobject worden ontwikkeld en gebouwd met studenten op de campus van het ROC waarna hij verplaatst zal worden naar de nieuwbouwlocatie van het Huis voor de stad en zal dienen als informatiepunt voordat het ook daarna weer een nieuw leven krijgt op een nader te bepalen plek in Amersfoort.

Naam

Huiskamer voor de stad Amersfoort

Locatie

Amersfoort

Ontwerp

2022

Opgeleverd

2022

Team

David Hess, Bas Niesse, Anne Sophie Kortman, Mauric Cornet, Ali Badai

The living room should be a place where we feel totally at ease - temple of the soul - Terence Conran