99057_02_Huis_vd_Amersfoort_Camera_34_dry_crop.jpg

Huis voor de stad Amersfoort

Opgave

Toekomstbestendig en verbinding centraal

In de opgave voor het Huis voor de Stad Amersfoort vormen de thema’s toekomstbestendig’ en ‘ontmoeting centraal’ de overkoepelende kapstok waar alle vastgestelde ambities onder vallen. Hierbij is een prioritering aangegeven van 5 topambities; bewuste investering, sociale verbinding, slim ruimtegebruik, gezonde werkomgeving en aansprekende uitstraling.

De financiële taakstelling voor dit project is uitgedrukt in gelijkblijvende jaarlasten. Er wordt niet alleen gekeken naar investeringskosten, maar net zo goed naar de energie- en exploitatielasten. Een belangrijke stap om tot een meer circulaire economie te komen!

Beeld: Plotvis

Concept

Verbinding en veerkracht

Het is niet de sterkste die overleeft maar de meest veerkrachtige”. Deze quote van Darwin is symbolisch voor het ontwerp van het Huis voor de Stad. Met het ontwerp van het huis voor de stad kiezen we voor het toevoegen van waarde op lange termijn. Het gebouw is niet alleen voor iedereen die in Amersfoort woont of werkt maar ook voor de generaties die dat na ons gaan doen. Het feit dat het een gebouw van de inwoners voor de inwoners is, maakt het mogelijk om verder te kijken dan een investering en opbrengsten op korte termijn. We omarmen de kans om goed te doen in plaats van minder slecht. Een gebouw dat teruggeeft aan de stad, de natuur en de mens op korte en lange termijn. Dit kan door een gebouw te realiseren dat maximale veerkracht heeft. Met een eeuwige levensduur. Dat niet meer afgebroken hoeft te worden omdat het aangepast kan worden aan veranderende behoeftes in tijd. En als onderdelen worden afgebroken kunnen ze op nieuwe gebruikt worden in een ander gebouw op een andere plek

The making of

Participatie-proces

In een zeer plezierig co-creatie proces hebben wij met toekomstige gebruikers, ambtenaren en inwoners van de gemeente Amersfoort gewerkt aan de totstandkoming van het schetsontwerp.

In deze schetsfase is de hoofdvorm van het gebouw bepaald. Er is een globale indeling van het gebouw bedacht en de inpassing in de omgeving is onderzocht. Daarnaast heeft het ontwerpteam samen met de specialisten van de Gemeente de uitgangspunten voor duurzaamheid en techniek bepaald. Deze dienen als vertrekpunt en toetsingskader voor de verdere uitwerking. Hoe het gebouw er precies uit komt te zien, wat voor materialen er gebruikt gaan worden en wat voor gevel het gebouw precies krijgt wordt in de volgende ontwerpfases verder onderzocht.

Het proces is ingestoken op een manier die past bij het DNA van de Gemeente ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’ als co-creatie met diverse themagroepen samengesteld uit de gemeentelijk organisatie en inwoners van Amersfoort. We zijn gestart met een periode van intensief inleven in de opgave door de vastgestelde ambities en uitgangspunten te analyseren en de locatie en de stad zowel fysiek als qua identiteit te onderzoeken. Wat volgde was een cyclisch iteratief proces van 3 maanden waarin het ontwerpteam samen met de themagroepen de ambities stapsgewijs vertaald heeft in een ruimtelijk voorstel en technische uitgangspunten. Hiervoor hebben wij interactieve workshops gehouden waarin de deelnemers bijvoorbeeld ook echt mee hebben ontworpen en met ons hebben bepaald hoe we de duurzaamheidsambities concreet konden maken. Nadat het ontwerpteam alle input heeft verwerkt in eerste schetsen, hebben de themagroepen hier weer op gereflecteerd. Resultaat is een gedragen Schetsontwerp met uitgangspunten voor de uitwerking van het Huis voor de Stad

Naam

Huis voor de stad Amersfoort

Locatie

Amersfoort

Ontwerp

2021-2022

Bouwperiode

2023-2025

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Adviseurs

Aronsohn, Valstar, Cauberg Huygen, Baljon, ABC Nova en Bouad

Team

David Hess, Joke Stolk, Joon Hyung Park, Chantal Vos, Bart van der Werf, Mauric Cornet, Rebaz Ali, Fatima El Hadji, Jason Broekhuizen, Tatjana Djordjevic, Sanne Sophie Hoogkamer, Pim Bangert

BVO

22.180 m²

It Is Not the Strongest of the Species that Survives But the Most Adaptable - Charles Darwin