798_Breda Bondpark-2-edit © Kraaijvanger Architects-web.jpg

Bond Park

Een uitgebreider complex in een groenere omgeving, dat is Bond Park Breda. Een ontwerp met meer ruimte voor bedrijven en hun personeel en waarbij de nadruk op de groene omgeving ligt. Auto’s moeten uit het zicht worden gehaald. Voor het bedrijvencomplex Bond Park aan de Graaf Engelbertlaan in Breda maakte Kraaijvanger een ontwerp dat 10.000 m² nieuwbouw toevoegt aan de bestaande 18.000 m² van het oorspronkelijke complex en daarmee ruimte biedt aan 400 werkplekken.

De omgeving wordt opgetild
Het creëren van meer ruimte en het wegwerken van een massale parkeerplaats is een bijzondere maar interessante uitdaging. Om het ontwerp feilloos te integreren met het omringende landschap is er voor gekozen om als het ware de grond onder de parkeerplaats op te tillen en daaronder de auto's te verbergen. Naast het feit dat er onder deze helling ruimte is voor meer parkeerplekken en kantoren, biedt het meteen verschillende voordelen zoals fijnstofreductie (NOx en SOx) en het tegengaan van hittestress.

Niet zomaar een gazon
Alleen het optillen van de omgeving en daarmee het creëren van meer ruimte is niet wat de omgeving groener en milieuvriendelijker maakt. Op de helling wordt niet zomaar een gazon aangelegd maar een heuse leeflaag. Planten en bomen moeten onderdeel uitmaken van de helling zodat de natuur er goed kan gedijen. Onder de helling komt een parkeergarage voor 750 auto’s (tegenover 600 nu) en een kantoorgebouw van vier lagen. Dit gebouw sluit aan op het bestaande gebouw. In het kantoordeel komt een vide met een dakraam, zodat er daglicht binnenvalt.

Compensatie voor de natuur
De discussie rondom stikstof en het milieubeleid in het algemeen komt steeds meer op gang. Veel projecten binnen Nederland dreigen stil te komen liggen. De investering in een groen project is in het begin wat groter maar betaalt zich uiteindelijk uit. Ruimte voor meer biodiversiteit, stikstofreductie en minder hittestress maakt het Bond Park een fijne en verantwoordelijke omgeving voor bedrijven om zich te huisvesten.

Naam

Bond Park

Locatie

Breda

Opdrachtgever

Bond Park

Team

Hans Goverde, Mijke Rood, Jan-Hein Franken

“Green is the prime color of the world, and that from which its loveliness arises.” – Pedro Calderón de la Barca