Kraaijvanger wint met team Kuijpers duurzame renovatie provinciehuis Zuid-Holland

13.06.2019

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken.

Presentatie van de gunning aan team Kuijpers met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis

“Ik ben blij met de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw aan het consortium ‘Hollands Licht’. Dit gebouw, naar ontwerp van architect Peutz, is beschermd stadsgezicht en huisvest al ruim 50 jaar de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw terug krijgen voor de Staten en medewerkers, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”,

aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Artist impression renovatie hoofdgebouw Provincie Zuid-Holland

Gunning aanbesteding
De renovatie, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan het consortium ‘Hollands Licht’. Een samenwerking onder leiding van hoofdaannemer Kuijpers, samen met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een de glazen gevel richting het Malieveld.

"We zijn vereerd dat Provincie Zuid-Holland Kuijpers als partner heeft gekozen voor de verduurzaming van het hoofdgebouw. Een mooie opgave die goed past in onze ambitie om alleen nog energieneutrale en gezonde gebouwen te realiseren",

aldus Aukje Kuypers, algemeen directeur Kuijpers.

Duurzaam en energieneutraal
De duurzame renovatie van het provinciehuis sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, welke natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) er voor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning
Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis werkt het consortium de komende periode ook een plan voor de verduurzaming van de overige panden van het complex uit.

"The sun never knew how great it was until it hit the side of a building."
Louis Kahn