Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

28.09.2022

De gevolgen van onze voetafdruk op aarde worden steeds duidelijker: smeltende ijskappen, bosbranden, overstromingen en perioden van droogte. De huidige situatie werd 50 jaar geleden voorspeld door de Club van Rome, een informele groep academici, wetenschappers, politici, diplomaten en industriëlen die in 1972 The Limits to Growth publiceerden. In dit rapport schetste de club de mogelijke gevolgen van een exponentiële toename van de bevolking, de landbouwproductie, de winning van grondstoffen, de industriële productie, de vervuiling en het verlies aan biodiversiteit. Het rapport veroorzaakte wereldwijd opschudding en markeerde het begin van het milieubewustzijn.

Vijftig jaar na het verschijnen van het rapport van de Club van Rome maakt de 10e editie van de Architectuur Biënnale Rotterdam de balans op. De tentoonstelling brengt historisch onderzoek (vanaf 1972), inspirerende praktijkvoorbeelden (in 2022) en toekomstscenario's (richting 2072) samen. Dit overzicht schetst een beeld dat zowel zorgelijk als hoopvol is. De tentoonstelling toont werk van architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars, academici en landschapsontwerpers dat de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering documenteert en in kaart brengt. Hun observaties creëren een hedendaags landschap dat de gevolgen van de klimaatverandering weerspiegelt en oproept tot een antwoord op deze geconstrueerde hyperrealiteit.

Als uitgangspunt formuleert de biënnale drie strategieën die ontwerpers kunnen volgen: die van de Versneller, de Activist en de Voorouder. De Versneller is efficiënt door het gebruik van slimme technologie. De Activist werkt samen, in het hier en nu, met lokale gemeenschappen aan kleinschalige bottom-up projecten die veel maatschappelijk draagvlak hebben in buurten en wijken. De Voorouder denkt na over de gevolgen die ontwerpkeuzes die nu of in het verleden zijn gemaakt, zullen hebben voor toekomstige generaties. De projecten en praktijken die de Architectuur Biënnale Rotterdam 2022 in naam van deze drie strategieën bijeenbrengt zijn ambitieus, vaak het resultaat van langdurig onderzoek, en breed toepasbaar. Ze zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale actoren, nemen het ruimtelijke aspect van sociaal-ecologische vraagstukken als uitgangspunt en gebruiken tijd als instrument in het ontwerpproces.

In ons model laten we zien hoe we de 7 stromen van Bouwen met een Positieve Footprint hebben toegepast op het ontwerp van de Holland Hydrogen 1

Vincent vander Meulen: Holland Hydrogen I en het boek 'Building with a positive footprint' formuleren beide antwoorden op twee zeer dringende vragen. Hoe kunnen we onze energiebehoefte koolstofvrij maken? En hoe stoppen we met het produceren van gebouwen met een negatieve impact op het milieu?

It's about time is tot 13 November 2022 te zien in de Ferro Dome in Rotterdam

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours