Experts en studenten maken samen duurzame huiskamer voor Amersfoort

21.04.2022

In aanloop naar de bouw van het nieuwe stadhuis van Amersfoort, biedt Kraaijvanger Architects de studenten van de Campus Amersfoort ROC Midden Nederland een mooie kans: het gezamenlijk ontwerpen van een duurzame Huiskamer voor de stad. De Huiskamer wordt een circulair paviljoen waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf ook kennis kunnen opdoen over duurzaamheid. Een mooie, toekomstbestendige kans voor de gemeente en een leerzame ervaring voor alle betrokken partijen. Aftrap van de samenwerking is op 19 april a.s., waarin Kraaijvanger samen met de studenten start met een aantal workshops en brainstormsessie waarmee zij aan het einde van de week hun plan kunnen presenteren in een pitch. Aan het einde van de week zullen deze pitches worden beoordeeld door een Jury.

Deze samenwerking met studenten is een van de wijzen waarop Kraaijvanger met het stadhuisproject maatschappelijke betrokkenheid toont. Tijdens aanbestedingsprocedure van Huis voor de Stad Amersfoort presenteerde Kraaijvanger een plan voor Social Return on Investment (SROI), waarin het bureau op verschillende manieren kennisdeling en verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt bevordert.

Een leerzame ervaring waar Kraaijvanger haar kennis en ervaring kan delen en samen met de studenten het hele proces van ontwerp en materiaalkeuze tot bouw samen zal doorlopen. Dit gebeurt middels het geven van workshops en het begeleiden van onderwijsprojecten. Daarnaast wordt een persoon met afstand tot de arbeidsmarkt aangetrokken om het bouwproject te laten realiseren. En als laatste willen we onze meerwaarde voor de studenten optimaal inzetten door tijd en energie te steken in het ontwerpen van een circulair / C2C paviljoen en deze te bouwen op of bij de bouwlocatie. Dit betekend dat de studenten in het ontwerp al nadenken over het gebruik van materialen zonder de voorraad natuurlijke grondstoffen uit te putten, zonder het milieu te vervuilen of ecosystemen aan te tasten. Kraaijvanger wil studenten betrekken bij het tot stand komen, het beheer en eventuele exploitatie van het paviljoen.

Samen leren door samen te doen

Het paviljoen wordt ontworpen vanuit de circulariteitsgedachte, zodat het een uithangbord voor het nieuwe Huis voor de Stad kan zijn in Amersfoort. We betrekken ROC Midden Nederland in de zoektocht naar herbruikbare bouwdelen en het organiseren van de bouw om zo een volledig circulair/C2C paviljoen te gaan bouwen. De C2C-gedachte gaat uit van de gezondheid van mens en omgeving en 100% hoogwaardige herbruikbaarheid van gebruikte materialen en producten. Van alle gebruikte materialen en producten is het productieproces, het gebruik én toekomstig hergebruik niet schadelijk voor mens en omgeving. Het gebouw is als een tijdelijke opslagplaats van waardevolle grondstoffen. En met die grondstoffen kun je straks weer iets nieuws maken. Daarom is bij de bouw precies uitgezocht wat er in alle materialen zit.

Voor de brainstormsessie voor de Huiskamer voor de stad wordt er een innovatieweek georganiseerd bij het Campus Connect Center van ROC Midden Nederland. Hierin werken 90 studenten van verschillende opleidingen in teams van zes tot acht personen aan een duurzame onderzoeksvraag. Deze vraag wordt vervolgens uitgewerkt in vier dagen en afgesloten met een pitch. Tijdens deze vier dagen worden er meerdere lezingen en workshops gegeven ter inspiratie. Hierbij aansluitend worden ook alle lunches die in deze week aangeboden worden, bereid met alleen biologische en duurzame producten klaargemaakt door MBO leerlingen met een afstand tot het onderwijs.

Het overkoepelende doel van de innovatieweek is om de studenten in aanraking te laten komen met een echt, ambitieus bouwproject dat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Elk team richt zich tijdens de week op één van de verschillende duurzame onderzoeksvragen.
Samen vormen de antwoorden op de verschillende vragen vervolgens het beoogde eindproduct.

Vraag 1: Informatief voor de gebruiker/ bezoeker

Hoe creëer je met interactie in de kamer van de stad, bewustwording rondom duurzaamheid bij de gebruikers?

Vraag 2: Hergebruik van materialen

Hoe realiseer je een meubel, voor in de kamer van de stad, met uitsluitend 2e hands materialen?

Vraag 3: Demontabel en verplaatsbaar gebouwd van hergebruikte materialen.

Hoe ontwerp je de kamer van de stad met uitsluitend herbruikbare materialen en/of natuurlijke hulpbronnen?

Deelnemende student Mikkel maakt dagelijks een vlog, die bekijk je hier:

Student Mikkel vlogt - Dag 1

Student Mikkel vlogt - Dag 2

Student Mikkel vlogt - Dag 3

Student Mikkel vlogt - Dag 4

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours