Een praktisch hulpmiddel voor circulair ondernemen

14.10.2020

Act Circular Now, gelanceerd op 10-10; de Dag van de Duurzaamheid

Een nieuw circulair kennisplatform ActCircularNow.com met de ambitie een concrete bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Een praktische tool die organisaties helpt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en gebouwen. Iedereen kan meedoen aan de Circular Challenge en iedereen heeft de mogelijkheid om kennis te delen op het platform.

Act Circular Now is ontstaan in een gesprek tussen twee architecten op het kantoor van Kraaijvanger Architects. Als duurzaam gedreven architectenbureau, richt Kraaijvanger zich op het realiseren van groene en gezonde gebouwen voor een circulaire toekomst. “Aangezien we betrokken blijven bij al onze projecten ook na oplevering, hebben we geleerd dat de grootste impact op het milieu echter niet door de bouw van het gebouw zelf komt, maar van het gebruik ervan” , aldus Vincent van der Meulen, Architect Partner. Hier is onderzoek naar gedaan en door de vergaarde kennis kwam de voortgang van de circulariteit bij Kraaijvanger Architects in een stroomversnelling. Inmiddels is de circulaire kennis zo groot dat het bureau dit graag met de wereld wil delen. En dat alles in een stichtingsverband zonder winstoogmerk.

Duurzaam gebruiken

Act Circular Now is volledig non-profit en helpt andere organisaties om circulair te werken. Het idee is om hele praktische en toepasbare oplossingen te bieden waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. Veel organisaties raken verstrikt in discussies over of iets wel 100% duurzaam of circulair is. Act Circular Now helpt hen sneller actie te ondernemen om impact te realiseren. Act Circular Now heeft als doel om een bijdrage te leveren, om zo een volledig circulaire samenleving te creëren in 2050. Hier moeten we gezamenlijk voor zorgen: “het voorkomen en verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen, het verlengen van de levensduur van producten, het hergebruiken van producten en onderdelen en het recyclen van grondstoffen tot materialen”, aldus Iris van der Weijde, Ontwerper bij Kraaijvanger Architects. Op de website kan er dan ook rustig gebladerd worden door de verschillende onderwerpen die vallen onder drie categorieën; producten, afvalmanagement en diensten.

Producten, diensten & afval

Er zijn veel verschillende manieren hoe een steentje wordt bijgedragen aan de circulaire economie en er zijn veel onderwerpen besproken op het platform van Act Circular Now. Producten spelen in een circulaire economie een grote rol, het productieproces zet een grote stempel in de ecologische voetafdruk. Veel verschillende instanties bieden services die oog hebben voor de omgeving en wanneer er gebruik gemaakt wordt van deze diensten is er weer een mogelijkheid om de ecologische voetafdruk te verlagen. Van afval willen we zo veel mogelijk af, hier ook worden verschillende diensten aangeboden om de dingen te recyclen of repareren. Komende periode zal het platform verder worden uitgebreid met meerdere categorieën.

Donatie & ANBI-status

Act Circular Now heeft de ANBI-status verkregen op 3 februari 2020. Dit houdt in dat onder andere donateurs van Act Circular Now hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met een donatie aan Act Circular Now steun je het platform van Act Circular Now up-to-date te houden, de kennis uit te breiden en het bereik te vergroten. Een donatie helpt er dan onder andere bij de ecologische voetafdruk van zo veel mogelijk bedrijven te verlagen en ook duurzame initiatieven en circulaire startups te steunen. Het platform staat natuurlijk ook open voor organisaties die hun circulaire kennis willen delen, zodat deze opgenomen kan worden.

Een ecologische wereld, samen

Er is maar één manier om Nederland circulair te krijgen en dat is door samenwerking en kennisdeling. Bedrijven kunnen hier tips ophalen om hun eigen ecologische voetafdruk te verlagen, ook is het mogelijk hun ervaringen voor andere organisaties hier te delen. Want alleen samen kunnen we een circulaire en duurzame economie creëren. We roepen met dit initiatief iedereen op om aan te sluiten bij Act Circular Now – als kennisdeler, donateur, en vooral als iemand die nu actie onderneemt.

Schrijf je in voor de Act Circular Now Nieuwsbrief!

Wil je je meer circulair laten inspireren? Schrijf je nu in voor de Act Circular Now Nieuwsbrief, hiermee blijf je op de hoogte van alle nieuwe circulaire inzichten en praktische tips!

Meld je aan voor Act Circular Now of neem een kijk op de website .

“Continuous improvement is better than delayed perfection.” - Mark Twain.