Een circulaire volksbuurt met hedendaagse ambities in Alkmaar!

06.07.2020

“Een bijzonder project waar de synergie tussen architectuur, bewoners en openbare ruimte als sleutel fungeert voor een geslaagde hedendaagse volksbuurt. Woonwaard Wonen en Kraaijvanger Architects realiseren een complex van 45 duurzame huurappartementen aan de Spieghelstraat in Alkmaar. Met een reeds geselecteerde aannemer, Dijkstra Draisma in een Design & Build samenwerking.

Het project wordt volgens Cradle 2 Cradle en bijna energieneutraal gebouwd (BENG). Zonnepanelen voorzien de appartementen van elektriciteit. De appartementen worden aangesloten op een warmtenetwerk. De circulaire thema’s (circulair materiaalgebruik, hoogwaardig hergebruik, comfort en water) komen in de architectuur tot uiting in circulaire wijze waarop baksteen in gevels is gebruikt, diversiteit en sociale interactie zichtbaar wordt en waterbuffering en groen een prominente plaats krijgen.

Het groen wordt opgetild naar de eerste verdieping in de vorm van een begroeide pergola gecombineerd met een gezamenlijke daktuin. De royale entreehal maakt de overgang van het plein naar de opgetilde daktuin. De oplopende binnentuin en begroeide wanden vormt een aangenaam trefpunt voor de bewoners. Bij de parterre-woningen speelt de overgang van openbaar naar privé een belangrijke rol. De woningen in de plint met gekaderde zitjes worden afgewisseld met semiopenbare stoepen.

Het grootste gedeelte van de buurt is autovrij waardoor de verkeersfunctie niet langer centraal staat. De openbare ruimte kan hierdoor een informele inrichting krijgen die aansluit bij de functie als verblijfsgebied. Dit betekent dat alle parkeerplaatsen. Voor het nieuwe woonblok binnen de kavel opgelost worden. Met de woningen aan de Spieghelstraat wil Woonwaard tegemoetkomen aan het woningtekort in Alkmaar.

Met het circulaire ontwerp voor de woningen en de omgeving, levert Kraaijvanger een actieve bijdrage aan de ambities van de regio Alkmaar op het gebied van circulariteit en duurzame verstedelijking. Dijkstra Draisma neemt een voortrekkersrol in, om de bouw te verduurzamen. Met het creëren van een gezonde, sociale en veilige leefomgeving voor bewoners op basis van beng en circulair bouwen, wordt Spieghelstraat een diverse aantrekkelijke woonbuurt, waar mensen graag willen én kunnen wonen.

Een ontwerp van Kraaijvanger Architects. In opdracht van: Woonwaard Wonen En in samenwerking met: Dijkstra Draisma. Meer weten over dit circulaire project en de duurzame ambities? Neem een kijkje op de projectpagina

Clouds come floating
around my home, not
longer to carry rain, but to
add colours