Duurzaam woongebouw De Binck geeft boost aan gebiedstransformatie

10.04.2019

Op 10 april opende wethouder Revis ‘de Binck’ als eerste gerealiseerde woongebouw van Binck Eiland in Den Haag. Kraaijvanger Architects ontwierp de duurzame transformatie van voormalig kantoorgebouw SDU naar huur- en koopappartementen in diverse groottes. Binck Zuid BV, een samenwerking tussen BPD, Local en VORM, kochten het voormalige SDU kantoor en de drukkerij, om die te transformeren naar deze nieuwe stadswijk. De locatie is een nieuwe, dynamische woonlocatie op een schiereiland dat tegen het Haagse stadscentrum en Voorburg aan ligt. De herontwikkeling van het gebied geeft met haar gevarieerde aanbod een welkom antwoord op de actuele woningbehoefte.

Wonen in de nieuwe hotspot van Den Haag
Voormalig bedrijventerrein de Binckhorst te Den Haag is één van de sleutelprojecten van de vier grote steden (G4) uit het Grotestedenbeleid. Die heeft als doel het wonen, werken en leven in de grote steden te verbeteren door de stad te blijven intensiveren, vernieuwen en te transformeren.

Kraaijvanger kreeg de opdracht om de voormalige huisvesting van de Staatsdrukkerij (SDU) te transformeren. Het oorspronkelijk door Hans Goverde ontworpen kantoorgebouw met productiehallen is door inventief ontwerp getransformeerd tot een woongebouw met een variatie in grootte en type woningen.

Toevoegingen als balkons en een opbouw in de vorm van de ‘Duikplank’ versterken het karakter van de woontoren tot een icoon voor Binck Avenue.

Met de realisatie van “de Binck” is het eerste omvangrijke wooncomplex op de Binckhorst gereed gekomen. De Binck levert een belangrijke bijdrage aan en impuls voor deze gebiedstransformatie. Dit gebeurt in de vorm van diversiteit, functiemenging, levendigheid en sociale interactie in dit rauwe en avontuurlijke gebied. In deze nieuwe ‘hotspot gaan de pioniers van de toekomst wonen.

Van drukkerij naar markant en hip woongebouw
Het industriële schiereiland met daarop de voormalige Staatsdrukkerij Sdu heeft nu een woonbestemming met een meerwaarde door de ligging aan het water en stedelijke voorzieningen binnen handbereik. Het wordt een aantrekkelijke woonwijk midden in de stad door woningen te mengen met stedelijke functies zoals een uitspanning waar je wat kunt drinken, groene speelplekken, publieke kades waar je kunt flaneren.

De oude drukkerijhallen zijn ontmanteld. De onderdelen worden circulair hergebruikt tot museum elders in het land. De hallen maken nu plaats voor nieuwe woningen rondom een groene binnentuin. Hieronder verscholen ligt de parkeergarage. De woningen worden op de bestaande dikke vloer van de hallen gebouwd. Het hergebruik van de vloer als fundering voor de woningen voorkomt onnodige sloop en het bespaart kostbare grondstoffen. Circulariteit is een hoofdthema in het creëren van deze woonbuurt. Een thema dat aansluit bij markante gebouwen zoals de nabij gelegen Caballero fabriek: een ‘hotspot’ met bedrijfjes en horeca.

Architectonisch statement
Het stoere woongebouw De Binck is de blikvanger van de wijk. Letterlijk een hoofdentree en landmark aan het water. Door de plint van het gebouw van publieke functies te voorzien ontstaat een soort generator die levendigheid en comfort als energie levert. Met bovenop het gebouw een spectaculaire uitkragende witte uitkijkpost als een nieuw architectonisch statement. Hier bevindt zich “de Binck”.

Het is een drukte in de rij
voor het eiland van de drukkerij