Blaak 333

05.03.2021

Gebouw als bijdrage aan de stad

Wonen, werken, ontspannen, lezen, sporten, koken en ontmoeten in één gebouw: In opdracht van New Cheese Development ontwerpt Kraaijvanger Architects het nieuwe Blaak 333. De ambitie is een totaalconcept te maken met naast de appartementen een stadslounge waar deze collectieve functies samen met horeca gecombineerd worden in de zgn. ‘Rotterdamse laag’ van 4 bouwlagen. Daarboven torent de hoogbouw uit met 24 verdiepingen, ruim 70 m. en 13 appartementen per laag. Alzijdige balkons geven diepte aan de gevel. Het gevelontwerp is geïnspireerd op een reliëf van Jan Schoonhoven, met verspringende schuine vlakken in de diepte van de balkons. Zo ontstaat een levendig beeld dat door bewoning nog meer diversiteit zal vertonen. Het beeld van een boekenkast staat centraal in het concept van Stndrd. Vanaf de entree staat deze boekenkast letterlijk centraal, met hieromheen lounges, werkplekken en de horeca. Het omgevingsplan (van Laplab en de gemeente) verankert het gebouw in de stad en voorziet in groen en (dak-) terrassen.

Betekenis

Het vervangen van een verouderd kantoor door een vitaal, comfortabel woongebouw met een diversiteit aan collectieve functies zal een grote bijdrage aan de leefbaarheid van het centrum zijn. Het gebouw is zoveel mogelijk natuurinclusief en cradle-to-cradle. De betekenisloze randen om het huidige, dichte gebouw zullen omgevormd worden tot levendige groene gebieden, met name aan het water.

Lees hier meer over dit project.

“Er gaat gewoond worden en dat is heel goed voor de stad” (Esther Agricola, voorzitter Welstand)