CSG Liudger Drachten Kraaijvanger
CSG Liudger Drachten Kraaijvanger
CSG Liudger Drachten Kraaijvanger
CSG Liudger Drachten Kraaijvanger

CSG Liudger

Drachten

Ontwerp2009

Bouwperiode2011-2014

OpdrachtgeverChristelijke Scholengemeenschap Liudger, Drachten

TeamHans Goverde, Wouter Deen, Martin van Kessel, Stephane Ganeff, Nol van den Boer, Joost Esschendal, Patrick Keijzer

GFA17.719 m²

De Christelijke scholengemeenschap (CSG) Liudger in Drachten bracht twee scholen in één aanbesteding op de markt. Kraaijvanger won en kreeg de opdracht om twee bestaande gebouwen, Splitting (vmbo) en Raai (havo, atheneum en gymnasium), te verbouwen en uit te breiden. Daarnaast heeft het bureau een masterplan gemaakt onderwijscampus Leerpark Drachten.

De campus is  uitgewerkt als een groen parklandschap met gazons, bomen en water. Op een natuurlijke manier is de overgang met de woonwijk vormgegeven zonder de toepassing van hekken. De bestaande delen van Splitting en Raai vormen een toegangspoort, gelegen aan de kop van een groene loper. Ze functioneren onafhankelijk van elkaar, maar zijn tevens verbonden door het groen en de poortfunctie. Haaks op de groene loper bevindt zich een doorgaand pad dat de campus met de omringende woonbuurten verbindt.

De onderwijsvisie van de scholengemeenschap waarbij de leerlijn van de leerlingen centraal staat, gold als basis voor de verbouwing. Dit is onder andere herkenbaar in de realisatie van praktijklokalen en de mediatheken waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Een ander belangrijk uitgangspunt is de verbinding van de school met de samenleving. Zo heeft Kraaijvanger de school niet ontworpen als een bastion, maar als onderdeel van de omgeving. De groene campus is dan ook openbaar toegankelijk. 

Print