Early Childhood Center Wassenaar
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center American School The Hague Wassenaar Kraaijvanger
Early Childhood Center Wassenaar
Early Childhood Center Wassenaar

Early Childhood Center

Wassenaar

Ontwerp2010

Bouwperiode2010-2013

OpdrachtgeverAmerican School of The Hague

TeamHans Goverde, Annemiek Bleumink, Laurence Meulman, Ton Ringeling, Jan Dorsman, Louise Jalilian, Patrick Keijzer en Nol van den Boer

GFA3900 m²

Als een boerenerf met verschillende gebouwen is The American School of The Hague in Wassenaar uitgebreid voor The Early Childhood. Dankzij deze opzet sluit het nieuwe complex aan op het kleinschalige karakter van de omgeving. Op de locatie stond al de 16e eeuwse boerderij "Ter Weer". Deze is gerestaureerd en opgenomen in het geheel. Het totale complex is geïntegreerd in de omgeving en het landschap.

De school biedt plek aan 250 kinderen van 0 tot 6 jaar en omvat onder andere een kinderdagverblijf, twaalf klaslokalen, een gymlokaal en een multifunctionele ruimte. De entree ligt in het verlengde van de aankomstroute over de Deijlerweg als een glazen hart tussen de monumentale boerderij en de 'schuur'.

De dialoog tussen beide gebouwen is zowel binnen als buiten voelbaar. Zo is de uitbreiding deels verdiept om het monument niet te veel aan te tasten. Binnen zijn beide volumes met elkaar verbonden door een brug in het atrium. De materialisering van de nieuwbouw verwijst naar een boerenschuur door toepassing van houten draagconstructies, kappen en houten delen als gevelbekleding.

De schuur biedt onderdak aan de klaslokalen. Deze zijn, ondanks de verdiepte ligging, allemaal voorzien van voldoende daglichtinval door een aangrenzend, hellend talud. De klaslokalen kenmerken zich door de toetreding van veel daglicht, de toepassing van gezonde materialen zoals hout en een directe relatie met het omliggende landschap. In het voorhuis van de boerderij bevinden zich de administratieve functies van de school, in het achterhuis een lunchruimte voor 100 kinderen, een keuken, een kinderdagverblijf, een bibliotheek en een handenarbeidlokaal.

De sportfaciliteiten zijn in een apart gebouw ondergebracht. Hierin bevinden zich een gymzaal, kleedruimtes, een kantine en het clubhuis van een handbalverening. Het gebouw is ontworpen als twee in elkaar geschoven volumes met schuine groene daken, passend bij de vorm van de uitbreiding en het boeren en landschappelijke karakter van de omgeving. Een groot venster in de gymzaal biedt uitzicht op de verbindende brug naar het hoofdgebouw en biedt een inkijkje vanaf de school en de buitenspeelplekken.

Rondom de school liggen meerdere schoolpleinen die passen bij de verschillende leeftijdsgroepen. Ze zijn ingericht door designstudio van ginneken met veel groen, zitelementen en educatieve onderdelen zoals een moestuin. Heggen, houten hekken en flauwe taluds sloten zorgen voor een vriendelijke afscheiding tussen de pleinen. In een naastgelegen terrein zijn parkeervoorzieningen opgenomen: onverharde bestrating en bomenrijen tussen de parkeervakken.

Het gebouw is volledig geïntegreerd in de omgeving en het landschap. De inrichting van het landschap sluit aan op de doelstelling van de school. Een gezonde omgeving waar jonge kinderen spelenderwijs leren waar duurzaamheid om gaat. Door toepassing van water, natuurlijke materialen, en zichtbaar te maken hoe energie wordt opgewekt komen kinderen op vanzelfsprekende wijze in aanraking met dit thema. In het gebouw wordt gebruikt gemaakt van zonne energie, LED armaturen, opslag van koude en warmte in de bodem, hergebruik van afvalwater en Cradle to cradle materialen zoals Accoya gevelbekleding.

Fotograaf: Ronald Tilleman

Print