Doornroosje

Nijmegen

Ontwerp2011

Bouwperiode2011

OpdrachtgeverGemeente Nijmegen

TeamHans Goverde, Wouter Deen, Willem Jan van der Gugten

GFA30000 m²

Het programma voor het TPG-terrein in Nijmegen is ambitieus en gedurfd: een bruisend centrum voor popmuziek, studentenwoningen en een ondergrondse fietsenstalling op een bijzondere, maar complexe locatie. De herontwikkeling vraagt om een weloverwogen stedenbouwkundige inpassing van de nieuwbouw en biedt de mogelijkheid om een stationsplein te creëren passend bij de uitstraling van Nijmegen: een stedelijke vestibule waar een culturele attractie van formaat zich openbaart. In samenhang met het trein- en busstation kan een meerwaarde worden gecreëerd door de diverse
verkeersstromen op deze plek in de stad te faciliteren en het stedelijk weefsel rondom het station, dat al te lang open ligt, opnieuw te verbinden.

Aan de noordzijde van het station completeert een kleurrijke gevel het oorspronkelijke ontwerp van Van Ravensteijn. Hier zijn de functies van poppodium Doornroosje ondergebracht - duidelijk herkenbaar door de combinatie van massieve, kleurrijke volumes (de popzalen en backstage functies) en transparante, gelaagde volumes (de foyers en het café). Bovenop de culturele plint biedt een solide woongebouw met een helder patroon van puien in een bakstenen kader een thuisbasis aan ca. 340 studenten. 

Het poppodium en de openbare fietsenstalling zijn visueel en functioneel goed toegankelijk en duidelijk verbonden met het stationsgebied, terwijl de royale entreehal voor de woningen een welkome verbinding naar de woonomgeving biedt. De compacte, efficiënte indeling biedt een optimale logistiek voor het poppodium, en laat op het verdiepte maaiveld naast het politiebureau ruimte over voor extra parkeren of eventuele uitbreiding. De bovenbouw van studentenwoningen omsluit een groen binnenhof welke een oase van rust in dit dynamische stadsdeel vormt. Met een markante ‘lantaarn’ op de hoek van het stationsplein brengt dit ontwerp een beeldbepalend en verbindend element op een prominente plaats in de stad.

Print