Dr. Aletta Jacobs College

Hoogezand-Sappemeer

Ontwerp2004

Bouwperiode2004-2007

OpdrachtgeverTrebbe Bouw, Zwolle

TeamDirk Jan Postel, Wouter Deen, Cees Alberts

GFA14380 m²

Het Dr. Aletta Jacobs College omarmt het nieuwe leren: minder klassikaal onderwijs, variabele groepsgrootte, meer onderlinge contacten. De nieuwbouw speelt hierop in: open vloervelden en gevarieerde leeromgevingen. 

De school is georganiseerd in deelscholen die markante ‘voordeuren’ krijgen langs de 3 hoofdtrappen en flexibele ‘achterdeuren’. De bijbehorende entreegebieden vormen het hart van zo’n deelschool: functioneel (lockers, info-screens) en sociaal (verbijzonderde zitmeubels met neon-verlichting).

De school heeft een nieuw onderwijsmodel doorgevoerd: minder klassikaal onderwijs, verschillende groepsgrootten, meer contact tussen verschillende groepen. Het nieuwe gebouw biedt hiervoor de contramal: vrij indeelbare vloervelden, transparante gevels en gevarieerd ingedeelde leeromgevingen.

De leergebieden kennen een variatie van open en gesloten ruimten, te overzien vanuit een centrale docentenwerkplek. Zachte vloerbedekking en deels gefineerde danwel glazen indelingswanden zorgen voor een aangename, open en stimulerende leeromgeving. 

Print