Impressie Gemeentehuis Zuidplas

Gemeentehuis Zuidplas

Nieuwerkerk aan den IJssel

Ontwerp2016

Bouwperiode2018 - 2019

OpdrachtgeverGemeente Zuidplas

TeamDirk Jan Postel, Joost Esschendal, Danielle Schelle, Patrick Keijzer, Eveline Withagen

GFA3457 m²

Een toekomstbestendig gemeentehuis dat gezond, comfortabel en energieneutraal is. Dat is het nieuwe gemeentehuis Zuidplas. Een toekomstbestendig gemeentehuis is in alle opzichten ‘smart’, waarbij de meerwaarde van goede huisvesting de kosten overstijgt. Enerzijds wordt dit bepaald door het gebouw, anderzijds door flexibiliteit en aanpasbaarheid. De visie van het gemeentehuis bestaat uit vier thema's: de positie in de samenleving, duurzaamheid, uitstraling, kwaliteit & beeldverwachting en het werkconcept Zuidplas.

Zuidplas bouwt duurzaam, goedkoper en servicegericht 

Het nieuwe gemeentehuis is een samenvoeging van twee aparte locaties tot een centrale huisvesting. Het Rotterdamse bedrijf Heembouw bouwt Kraaijvanger's ontwerp van het  gemeentehuis Zuidplas. De gemeente krijgt een energieneutraal gebouw met aantoonbare BREEAM Excellent duurzaamheidsscore. Om de duurzaamheidsambitie van de gemeente Zuidplas mogelijk te maken, is Heembouw samen met NewHorizon gestart met ‘oogsten’.  Oogsten betekent dat alle bouwmaterialen die herbruikbaar zijn door NewHorizon worden gedemonteerd en in één geheel worden afgevoerd. Denk hierbij aan kozijnen, deuren, kabelgoten, glas, armaturen, vloerafwerking etc. Het nieuwe gebouw wordt energieneutraal: door het circulair oogsten krijgen producten en nieuwe bestemming zonder toevoeging van energie of materialen. 

Het gemeentehuis van de toekomst 

De architectonische uitstraling van het gebouw en de omgeving is aantrekkelijk. De open en transparante look & feel schetst een beeld van een stabiele, betrouwbare instantie. Mensen hebben zicht op elkaar in een veilige omgeving en de communicatieprocessen zijn zichtbaar en tastbaar. Het ontwerpt toont een professionele instantie, terwijl het interieur anticipeert op toekomstige ontwikkeling en aanpasbaar is voor innovaties. Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen vormen de basis, waarbij hoogwaardige materialen de uitstraling bepalen. Onderdeel van het interieur is visuele rust, harmonie en groen. Tenslotte is het nieuwe gemeentehuis herkenbaar en 'draagt' de betekenis als democratisch, bestuurlijk en publiek centrum van de gemeente.  In het ontwerp is bij een Zuidplas passende identiteit gevonden. Zuidplas is een gemeente die haar identiteit ontleent aan dorpscultuur en rust, ruimte en groen.

Werkconcept Zuidplas

De gemeente wil de herhuisvesting gebruiken als aanleiding voor het implementeren van het nieuwe werkconcept Zuidplas met haar oorsprong in het Nieuwe Werken. De basis voor het werkconcept Zuidplas bestaat uit een optimale ondersteuning van de werkprocessen. Het werkconcept versterkt de onderlinge communicatie en het lerend vermogen van de organisatie. Middels het werkconcept Zuidplas is de gemeente een moderne en professionele werkgever.

Print