Museum Arnhem

Arnhem

Ontwerp2016

OpdrachtgeverGemeente Arnhem

Een museum dat de samenleving verrijkt en mensen verbindt is een ontmoetingsplaats. Een open, zichtbaar gebouw dat is verweven met stad en landschap; een toegankelijke collectie; en een open organisatie. Dit museum wordt het sluitstuk van de Arnhemse cultuurallée.

Het nieuwe museum krijgt een expositiegedeelte op één niveau en opent zich naar het landschap zonder het zicht vanaf de stuwwal te blokkeren. Een nieuwe entree aan Onderlangs is verbonden met de koepel en de toegang aan de Utrechtseweg. Het monument wordt een open kunstsociëteit met naast het grand café Pierre ruimte voor alle culturele activiteiten op elk moment van het etmaal. De koepel vormt de centrale knoop dat alle onderdelen van het museum verbindt.

In de museumtuin worden de oeroude uitzichten hersteld. Het bijzondere perspectief van de Rijnzaal wordt als paviljoen ingekaderd. Waardevolle bomen worden behouden, nieuwe bomen, waaronder grove dennen, worden aangeplant. Een ‘oog’ verbindt de expositiezalen met de beeldentuin die opnieuw wordt ingericht.

Door zijn opzet met ondergrondse, flexibele expositiezalen is het gebouw principieel duurzaam. Er kan uitwisseling van energie plaatsvinden met Liander en ArtEZ.  In de uitwerking zal – in de traditie van het Arnhems Museum—veel aandacht worden gegeven aan bijzondere materialisatie, precieze detaillering en ambachtelijk plezier van het maken.

Print