Afbeelding

Groenwoud wordt een buurt met veel groen en water en een openbare ruimte met volop aandacht voor bewegen en ontmoeten, ter grootte van ongeveer 22 hectare. Het programma bestaat uit 1.000 tot 1.500 duurzame huur- en koopwoningen met een basisschool. 

Woonwijk Groenewoud van start

6 september 2018

Kraaijvanger Architects is met Urbis en bureau Sant & Co verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe woonbuurt Groenewoud, Utrecht. Op maandag 3 september was er een druk bezochte participatie-avond.

Bezoekers gaven input op vragen over een gezonde- en groene buurt, het verbinden van de woonwijk met de kantorenlocatie en mogelijke tijdelijke invullingen voor de asfaltcentrales.

Groene wijk
Groenewoud wordt een buurt met veel groen en water en een openbare ruimte met volop aandacht voor bewegen en ontmoeten, ter grootte van ongeveer 22 hectare. Het programma bestaat uit 1.000 tot 1.500 duurzame huur- en koopwoningen met een basisschool. 

Ontwikkeling nieuwe woonwijk ‘Groenewoud’
Eerder tekenden de gemeente Utrecht, Loostad en KWS een intentieverklaring voor het verplaatsen van de Asfaltcentrale Utrecht zodat in het gebied ten noorden van de Prins Clausbrug woningbouw gerealiseerd kan worden. Woningbouw in het gebied tussen Prins Clausbrug en de Taatsendijk is al in 1995 in het Masterplan Leidsche Rijn opgenomen (voorheen Leeuwesteyn Zuid). De ligging aan het Amsterdam Rijnkanaal, de nabijheid van voorzieningen zoals Winkelcentrum Kanaleneiland en het in aanbouw zijnde Leidsche Rijn Centrum zijn belangrijke kenmerken.

Openbare basisschool De Schalm bijna gereed

Afbeelding

Vandaag namen leerlingen van OBS De Schalm ‘hun’ basisschool in gebruik. De school ondergaat momenteel een grootscheepse transformatie die eind oktober voltooid wordt. De afgelopen zomervakantie vormde een mooie periode om buiten de lesperiodes om, zoveel mogelijk bouwwerkzaamheden te verrichten.

Lees meer

Eerste paal Rotterdam Ahoy Convention Centre en RTM Stage

Afbeelding

Op zondag 15 juli 2018 werd de Eerste Paal geslagen van Rotterdam Ahoy Convention Centre en RTM Stage naar ontwerp van Kraaijvanger Architects. Wethouder Adriaan Visser, directeur Ahoy Peter van der Veer en directeur Heijmans Vastgoed Dick Laheij gaven hiervoor het startsein.

Lees meer