Afbeelding

Het lerende architectenbureau | Wat is het precies? Hoe kun je dat als bureau zelf worden? De Architect ging in gesprek met Ries Meertens en Vincent van der Meulen over de 'lerende organisatie'.

'Het Lerende Architectenbureau'

5 juli 2018

Sinds 2015 zet Kraaijvanger Architects in op het 'lerende architectenbureau'. Het bureau stimuleert zijn medewerkers om van elkaar te leren, zodat iedereen zich blijft ontwikkelen. Maar hoe functioneert 'het lerende architectenbureau' in de realiteit en wat is de meerwaarde van een lerende organisatie?

In een interview met de Architect vertellen Kraaijvanger's managing partner Ries Meertens en architect/partner Vincent van der Meulen hoe zij binnen het bureau de omslag naar 'lerende organisatie' maakten. Meertens focust zich als managing partner op de strategie en organisatie. Volgens hem gaat het leren veel sneller en beter op het moment dat je er bewust naar gaat handelen. Dat betekent dat je intern een veilige cultuur creëert waarbij het niet erg is om fouten te maken. 

Van der Meulen sluit zich aan bij deze gedachtegoed. Hij is overtuigt dat een open bedrijfscultuur goed werkt. Door organische zelfreflectie filter je fouten weg voordat je met een project naar buiten treedt. Daarnaast wordt er binnen Kraaijvanger gewerkt met kleine, multidisciplinaire teams die zelf de verantwoordelijkheid hebben voor de projecten, budgetten, honoraria en innovaties. Dat stimuleert het idee van eigenaarschap en autonoom denken, waardoor creatieve mensen beter tot hun recht komen. Uiteindelijk is dit terug te zien in de kwaliteit van de projecten. 

Benieuwd hoe Kraaijvanger Architects in de toekomst zal voortgroeien als 'het lerende architectenbureau'? Lees het hele interview hier!

Woonwijk Groenewoud van start

Afbeelding

Kraaijvanger Architects is met Urbis en bureau Sant & Co verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe woonbuurt Groenewoud, Utrecht. Op maandag 3 september was er een druk bezochte participatie-avond.

Lees meer

Openbare basisschool De Schalm bijna gereed

Afbeelding

Vandaag namen leerlingen van OBS De Schalm ‘hun’ basisschool in gebruik. De school ondergaat momenteel een grootscheepse transformatie die eind oktober voltooid wordt. De afgelopen zomervakantie vormde een mooie periode om buiten de lesperiodes om, zoveel mogelijk bouwwerkzaamheden te verrichten.

Lees meer