Publications

We're diving into the future...

And the future is Rotterdam! 

The ambition of Kraaijvanger to be more involved in the city is strengthen by transformation & renovation projects such as concert - and congress centre De Doelen and the recently opened Swimming Venue Hart van Zuid. The contribution of Kraaijvanger to some of Rotterdam history makes an appearance in the 2018/2019 season brochure of De Doelen. 

De Doelen

The concert - and congress centre De Doelen underwent a series of interventions to advance architectural, functional and technical aspects. The unused spaces in the building were transformed into interesting spaces, which allows users to meet one another in a suitable setting. With the introduction of a new lighting plan the different orchestral - and public gatherings get the opportunity to create suitable atmospheres. 

Swimming Venue Hart van Zuid

On February 23rd 2018 the Swimming Venue Hart van Zuid had its grand opening. The characteristic building offers a 25-meter pool for different activities and a 50-meter competition pool for international sport events. Alongside the integrated area development Hart van Zuid (“Heart of South”) the neighborhood will become a lively center, in which the new Swimming Venue with a variety of possibilities hopes to draw in more and new visitors

More information about the renovation of concert - and congress centre De Doelen can be found here

Lees meer

De Hub voor asielzoekers

De groeiende toestroom asielzoekers is op het moment het belangrijkste politieke vraagstuk. Inmiddels ligt het ook als ontwerpopgave op de tafel. In ArchitectuurNL staat een uitgebreid artikel over het probleem rondom de huisvesting van asielzoekers, waarin ook de Hub van Kraaijvanger Architects naar voren komt als een voorbeeld van mogelijke oplossingen.

Een van de prangede kwesties wat betreft de huisvesting van asielzoekers is het tekort aan betaalbare woonruimte in Nederland. Dit is volgens BNA-voorzitter Nathalie de Vries een politiek probleem. Nederland kampt echter tevens met een overschot aan lege kantoren. De Hub biedt hier een oplossing voor. De Hub is een unit waarin alle comfortdragers voor een woning zijn ondergebracht. Deze unit is gemakkelijk te plaatsen in lege kantoren en voorziet in luchtventilatie, warm water en verwarming voorziet. Dit brengt de gebouw gebonden investeringen tot een minimum.

Daarnaast wordt in het artikel veel gesproken over hoe je als ontwerper een thuis kunt creëren voor asielzoekers. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat deze mensen een dak boven hun hoofd krijgen. Ook moet er gekeken worden naar de omgeving waar asielzoekers in terecht komen.

Lees meer

Meest productieve architecten

Dankzij de oplevering van het nieuwe stadskantoor van Utrecht met 66.000 m2 staan we op de tweede plek in de Top 25 meest productieve architecten 2014 van Property NL. Kees van der Hoeven schrijft over het stadskantoor: de eerste reacties van gebruikers en publiek zijn lovend. De lijst omvat ongeveer evenveel commerciële kantoor- en winkelruimte als vorig jaar, namelijk ongeveer 600.000 m2.

Dit jaar levert Kraaijvanger onder andere stadhuis Almelo (ca. 17.500m2), de renovatie van het hoofdkantoor van PWN in Velserbroek (ca. 7000 m2) en de renovatie van stadskantoor Leidschendam-Voorburg (3.000 m2) op. Grote kans dat we volgend jaar opnieuw in de Top 25 meest productieve architecten 2015 van Property NL voorkomen

Lees meer

Werkomgeving die verbindt en beschut

Een lege plek in de stad opnieuw waarde geven. Dat is Kraaijvangers streven met de bouw van het nieuwe stadhuis van Almelo. Het vakblad 'Stedenbouw' publiceerde een uitgebreid artikel over het ontwerp. Het stadhuis staat aan een waterboulevard en is omringd door groen. De transparante plint begeleidt de route van de binnenstad naar het station.

Gemeente Almelo wil voor haar werknemers een werkomgeving met meer verbondendheid en tegelijkertijd meer beschutting en intimiteit. Kraaijvanger heeft dit uitgewerkt tot flexibel indeelbare kantoorvloeren verdeeld over twee torens die 'split-level' zijn geschakeld.

In het nieuwe stadhuis zijn verschillende duurzame technieken geïntegreerd. De ambitie van de gemeente was een BREEAM Excellent-gebouw en dat is door effectief omgaan met materiaal, energie en ruimtelijke organisatie gerealiseerd.

Naar verwachting wordt stadhuis Almelo begin 2015 opgeleverd.

Lees hieronder het volledige artikel:
 

 

Lees meer

Kranenburgh erg in trek

Kranenburgh in Bergen verwacht dat er in 2014 70.000 a 80.000 bezoekers een kaartje kopen voor het museum. Dat is veel meer dan de 30.000 waar in de eerste instantie vanuit werd gegaan toen het businessplan werd gemaakt. Dit schrijft Sophie Kuitems in de Alkmaarser Courant van 22 juli j.l..

Directeur Kees Wieringa zegt hierover: "Daarmee worden we in één klap een van de grootste cultuur instellingen in de regio." Hij besluit het interview: "We hopen in de komende jaren te kunnen groeien naar 100.000 bezoekers per jaar."

Lees meer

Op de boerderij

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland neemt al jaren af. Nu staan er al zo'n 10.000 historische boerderijen leeg. Soms worden ze gesloopt, maar vaker herbestemd. De zorgboerderij is een populaire oplossing, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo heeft Kraaijvanger een monumentale boerderij herbestemd tot het Early Childhood Center van de American School in Den Haag. In ArchitectuurNL verscheen een interessant artikel over deze opgave: Op de boerderij.

Lees hieronder het hele artikel:

Lees meer

Future offices

Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? Kraaijvanger blikt in het magazine 'future offices' vooruit met boeiende interviews, state of the art projecten en fragmenten uit het leven van (toekomstige) gebruikers.

Volgens Vincent van der Meulen zijn gebouwen - en dus ook kantoren - een momentopname van de zich ontwikkelende tijdsgeest. “Goede architectuur neemt ons wereldbeeld, onze sociale waarden en maatschappelijke belangen en kristalliseert die uit tot een fysiek, permanent gebouw.”  In 2050 zijn er waarschijnlijk negen miljard mensen, zijn we gemiddeld negen jaar ouder, woont 70% van de mensen in de tad en hebben we wereldwijd 70% meer voedsel nodig. In een interview legt Van der Meulen uit hoe in zijn ogen kantoren hierop in kunnen spelen.

Mensen plezierig en effectief laten werken. Dat is wat Daniela Schelle met haar ontwerpen wil bereiken. “Dit houdt in dat werknemers kunnen kiezen en worden gefaciliteerd bij hun werkzaamheden.” Momenteel is het volgens haar tijd voor werkconcepten waarbij de focus komt te liggen bij het ondersteunen van samenwerkingsvormen in plaats van de individu. “Samenwerken is meer dan acht uur naast elkaar zitten.”

Nieuwsgierig geworden? Lees hieronder het volledige tijdschrift. Wil je een fysiek exemplaar ontvangen? Mail dan naar pr@kraaijvanger.nl.

 

Lees meer

Museum Kranenburg in NRC

"Een klein Kröller-Müller is het vandaag in Bergen heropende Museum Kranenburgh al genoemd. En dat is niet overdreven. De zalen openen zich naar de tuin. De uitbreiding van deze 'culturele buitenplaats' door architect Dirk Jan Postel is spectaculair in zijn eenvoud."

Dit schrijft Bernard Hulsman in de NRC van zaterdag 10 november in een lovende recensie 'In alles een anti-icoon'. Hij vergelijkt het museum met het Stedelijk Museum in Amsterdam en De Fundatie in Zwolle:

"Vooral bij musea is de verleiding voor architecten en opdrachtgevers groot om er iconen van te maken. Maar Dirk Jan Postel van architectenbureau kraaijvanger [...] heeft de uitbreiding van de [...] culturele buitenplaats Kranenburgh in het kunstenaarsdorp Bergen (N-H) geen badkuip (Stedelijk Museum, Amsterdam, 2012) of zee-egel op een dak (De Fundatie, Zwolle, 2013) gemaakt. Postels uitbreiding van een villa die sinds de jaren negentig fungeert als Museum Kranenburgh, is ingetogen, onopvallend bijna."

"Binnen heeft de nieuwbouw veel wanden gekregen. Dit is iets waar tentoonstellingsmakers blij mee zijn, maar dat vreemd genoeg door architecten en opdrachtgevers in hun drang om een icoon te bouwen nog wel eens wordt vergeten. Zo zijn de holle binnenwanden van de zee-egel op het dak van De Fundatie in Zwolle onpraktisch in het gebruik."

Lees meer

Monumenten van de wederopbouw

Met vier Rotterdamse gebouwen staat kraaijvanger in het boek 'Monumenten uit de wederopbouw in Nederland 1940-1965': Stationspostgebouw (nu bedrijfsverzamelgebouw), Amsterdamsche Bank / Incasso Bank (nu Kamer van Koophandel), Dominicuskerk (Steigerkerk) en Concertgebouw De Doelen. Ze zijn ontworpen door de gebroeders Evert en Herman Kraaijvanger, de oprichters van ons bureau.

Uit de miljoenen bouwwerken die in deze periode in Nederland zijn gebouwd, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op basis van strenge criteria een zorgvuldige selectie gemaakt. Bijna twee honder bouwwerken staan in het boek dat is geschreven door Dorine van Hoogstraten en Ben de Vries.

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schrijft in haar voorwoord over de geselecteerde bouwwerken: "Door deze mijlpalen en toonbeelden van de wederopbouw, nu voor het eerst verzameld in dit beeldrijke boek, blijft de inrichting van Nederland in deze periode zichtbaar. En daarmee behouden we onze herinneringen en onze verhalen. En maken we geschiedenis."

Auteur Ben de Vries voegt daaraan toe: "Als de geselecteerde gebouwen één ding duidelijk maken, dan is het dat het van een eenduidig te definiëren 'wederopbouwstijl' geen sprake kan zijn. Wie dit boek doorbladert, zal beamen dat de diversiteit van de architectuur en de tuin- en landschapsarchitectuur verrassend groot is." [...]

"Het felle debat tussen de modernisten en de traditionalisten dat al voor de oorlog woedde, was na de oorlog bepaald nog niet verstomd; alle verbroederde studiegroepen van architecten die in de oorlogsjaren bijeen waren gekomen ten spijt. Sommige architecten zochten naar een toenadering tussen beide groepen, een 'shake-hands-architectuur'."

Zo was ook de architectuur van de Kraaijvangers een contemporaine mix. Ze combineerden een traditionele gevelopbouw en zorgvuldige ornamentiek met functionele principes en een modern materiaalgebruik.

Het boek is te bestellen bij NAiBooksellers uit Rotterdam.

Lees meer

Dé wederopbouw-architecten in Rotterdam

Eindelijk erkenning voor de broers Evert en Herman Kraaijvanger, de oprichters van Kraaijvanger Architects: in een artikel op de website van Vers Beton noemt historicus Paul Groenendijk de broers dé architecten van de wederopbouw van Rotterdam. Hij gaat in op de kwantitatieve en de kwalitatieve bijdrage van de broers aan de wederopbouw.

Tussen traditie en modernisme

Groenendijk schrijft dat Evert en Herman niet aan de minste projecten werkten, zoals de Amsterdamsche Bank-Incassobank, concertgebouw De Doelen en Peek & Cloppenburg. Ze worden gekenmerkt door hun traditionele, maar toch moderne stijl. ‘Qua stijl balanceerden de gebouwen vaak tussen traditie en modernisme.’

Dienstbaar aan de opdrachtgever

Groenendijk eindigt zijn artikel met hoe de broers aan hun hoeveelheid opdrachten kwamen. Enerzijds waren de Kraaijvangers goed in netwerken, daarnaast was vooral hun de dienstbaarheid aan de opdrachtgever waardoor ze veel werk verkregen. De opdrachtgever kreeg waar hij om vroeg: ‘Een gebouw van de broers voldeed aan functionele eisen, was op tijd klaar en bleef binnen het budget’.

Meer projecten van de broers Kraaijvanger kun je hier bekijken.

Lees meer

Evert en Herman Kraaijvanger | Architectonische Noblesse

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Rotterdam is gebombardeerd. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog begon de stad aan haar wederopbouw. Het verwoeste centrum kreeg een nieuw gezicht dankzij de inzet van verschillende architecten.

De broers Evert (1899-1978) en Herman (1903-1981) Kraaijvanger - de oprichters van ons bureau - speelden een belangrijke rol in de wederopbouw met de realisatie van meer dan dertig bouwwerken. Markante gebouwen als de Doelen, het Holbeinhuis, het Stationspostkantoor, Vroom & Dreesmann, Peek & Cloppenburg en Jungerhans markeren nog steeds het profiel het Rotterdamse centrum.

Kunst- en architectuurhistoricus Ida Jager was van meet af aan gefascineerd door de bouwende broers en hun wereld. Ze schreef daarom een boek over ze: 'Evert en Herman Kraaijvanger | Architectonische noblesse'. Het resultaat is een portret van het architectenduo, maar ook een sfeertekening van het naoorlogse Rotterdam.

Zelf zegt Ida erover: "Dit boek gaat, behalve over twee door de bouwkunst gegrepen broers, over hoe de wereld in één keer omver werd geblazen om vervolgens weer op te krabbelen. Die wereld heet Rotterdam. Exacter gesteld: Rotterdam na 14 mei 1940."

Bob Witman schreef voor de Volkskrant van 2 december een recensie: "De Kraaijvangers zijn als wederopbouwarchitecten minder bekend dan Hugh Maaskant (Groot Handelsgebouw) en Leen van der Vlugt (Van Nellefabriek). Maar niemand bouwde zoveel als de katholieke broers. In en om het centrum alleen al zetten ze dertig kloeke gebouwen neer, zoals de winkels van Vroom & Dreesman en Peek & Cloppenburg, de oude Incassobank, het Holbeinhuis, concertgebouw De Doelen en het voormalig Stationspostkantoor."

Bart van Hoek schreef tevens een recensie op zijn website architectuur.org: "'Herman en Evert Kraaijvanger - Architectonische noblesse' is een handzaam en informatief boek. Het boek is geïllustreerd met foto's van destijds, waaruit bijvoorbeeld mooi de sterk gewijzigde stedenbouwkundige context is te halen."

Het boek is te koop bij verschillende boekhandels en te bestellen bij nai010 uitgevers.

Lees meer

Jaarbeurszijde UtrechtCS place to be

"Sinds een half jaar is de Jaarbeurszijde van Utrecht CS een place to be". Dit schrijft Anka van Voorthuijsen in een artikel over de tribunetrap in ArchitectuurNL 7/14. Volgens haar was de entree/uitgang aan de Jaarbeurszijde lang een locatie om zo snel mogelijk te passeren. Een ware non-plek. Maar sinds een half jaar is Stationsplen West totaal getransformeerd. "Mensen spreken er af."

De grote trappen - waaronder zich een grote fietsenstalling bevindt - worden gebruikt als lunchplek of als plek om even te zitten en te kijken naar wat zich aan de voet van de tribune afspeelt. Dirk Jan Postel vertelt Van Voorthuijsen dat Kraaijvanger hoopte dat er een goede openbare ruimte zou ontstaan, maar dat het zo goed werkt is echt een enorm cadeau. 

Lees het hele artikel 'Trappen als place to be' hieronder:

Lees meer

Manifest: Tegen Abstractie

Voor Architectuur NL heeft Dirk Jan Postel een manifest tegen abstractie geschreven. De gevolgen van abstractie zijn immers altijd reëel. "Een vergaande toename van abstractie in onze dagelijkse handelingen is emblematisch voor onze tijd. Abstract in de zin van weggetrokken bij de werkelijkheid."

Centraal staat de vraag: hoe versterken we de ervaring van de werkelijkheid? De oplossing ligt in een zorgvuldig herstel van de banden met de werkelijkheid. Om te beginnen bij de architectuur. Wij streven dan ook naar gebouwen die direct worden ervaren, zonder tussenkomst van symboliek, (bij-)bedoelingen of kennis van het ontwerp.

Om hiertoe te komen geloven wij in een compact bouwteam waarbij direct contact met de onderaannemers noodzakelijk is om binnen het complexe bouwproces controle te houden. Controle houden tijdens het ontwerpproces vraagt om een kritische benadering van digitale tekeningen. Digitale tekenprogramma’s introduceren abstracties en dwingen tot vroegtijdige precisie. Het digitale ontwerpen tot verlies aan overzicht.

Alleen dicht op de werkelijkheid ontstaat innovatie. Het is een dankbaar proces. De eerste stap is het weigeren van de status quo, de onvermijdelijk lijkende gewoonten. Innovatie is de beste manier om met je neus op de feiten te worden gedrukt.

Lees het hele artikel hieronder:

 

Lees meer

Het Nieuwe Werken 2.0

Het Nieuwe Werken is dé trend in werkplekontwikkeling. Daniela Schelle zegt hierover in het tijdschrift Facilitair!: bedrijven en organisaties die willen aansluiten op de nieuwe economie zullen hier wel in mee moeten gaan. Als ze jonge mensen willen binnen halen en vasthouden zullen ze een andere werkstijl moeten ontwikkelen.

Dat bedrijven en organisaties zich dit realiseren bewijst het feit dat ze steeds meer vrijheid krijgt in haar ontwerpen: zZe nemen afscheid van het idee dat de ordening van werkplekken de organisatiestructuur moet weerspiegelen.

De werkplekconcepten waar Schelle voornamelijk aan werkt zijn gericht op samenwerken. En dat is meer dan acht uur naast elkaar zitten. Het gaat om efficiëntie, om informatie zo snel mogelijk van A naar B te brengen. Dat gaat het best als mensen in teams samenwerken en goed communiceren.

Daarnaast zet ze hoog in op de flexibiliteit van medewerkers: mensen die bijvoorbeeld langdurig aan een project werken, gaan zich weer territoriaal gedragen. Daar moet je dan misschien geen vergaderruimte voor creëren, maar een ruimte met een statafel. Dan bevorder je dat het overleg maar kort duurt. Een scrumplek, zoals dat nu wordt genoemd.

Download de pdf hieronder of lees het volledige artikel online.

 

Lees meer

Kraaijvanger ontwerpt 'lichtpuntje'

Weinig zo lelijk als het stationsgebied in Utrecht. Maar nu is er een lichtpuntje: de nieuwe fietsenstalling met een vernuftige oplossing voor een aloud architecturaal probleem. Dit schrijft Bob Witman in de Volkskrant van 14 juni j.l.

Volgens hem heeft elke stad wel een architectonische wond die slecht heelt. "Die van Rotterdam dateert van mei 1940: een Duits bombardement. Die van Amsterdam stamt uit 1889, toen het Centraal Station de stad afsloot van het IJ. In Utrecht heb je winkelcentrum Hoog Catharijne, een zeldzame vorm van stedelijke automutilatie rondom het Centraal Station die elke relatie met de oude stad blokkeert. Maar sinds deze week is er een lichtpuntje.

Dit lichtpuntje is de fietsenstalling onder Stationsplein West. Witman schrift fdat niet het formaat het belangrijkste wapenfeit is van deze stalling - het is nu even de grootste ter wereld - maar de gevel. Het goede daarvan: het is geen gesloten wand, maar een trap. De 75 meter lange gevel is een trap met twee bordessen, die slingert op de overgang van het hoog gelegen Stationsplein naar het Jaarbeursplein op maaiveldniveau.

Het hele artikel staat op pagina 24 en 25 van de bijlage van de Volkskrant 'Sir Edmund'. 

Lees meer

Volkskrantgebouw in de Volkskrant

"Het gebouw geld als een late icoon van het Nieuwe Bouwen: strak, modern, transparant. Of, zoals Herman Kraaijvanger destijds zei: open en eerlijk als de Volkskrant zelf." Dit schreef Karolien Knols in de Volkskrant van vrijdag 28 februari over het Volkskrantgebouw naar aanleiding van het overlijden van Chris Knol.

Het Volkskrantgebouw aan de Wibautstaat ontwierp Chris Knol samen met Herman en Evert Kraaijvanger, de oprichters van het bureau. "Geen krant in Nederland met zulke prachtige vooruitzichten als de Volkskrant", schreef De Groene Amsterdammer bij de oplevering in 1965. "En achteruitzichten. En zij-uitzichten."

Knols schrijft: "Het uiterlijk verwees op alle mogelijke manieren naar de krant: net als de voorpagina was het gebouwd op zeven kolommen. Met bovenaan een meer dan manshoge kop: het logo van de Volkskrant."

"De gevel was uitgerust met anderhalf miljoen tegeltjes, evenveel als de letters in de krant, in een kleur witter dan het witse krantenpapier. Aan die tegels dankte het gebouw een van zijn bijnamen: Het Witte Huis."

Lees meer

Kantoorgebouw als danspaar

"Een kantoortoren van 21 verdiepingen die deels boven een bestaand gebouw zweeft. Dat is een uitdaging die qua gewicht vraagt om staalbouw. En qua windlasten om een ingenieuze constructie voor de afdracht van horizontale krachten."

Maartje Henket schreef in de Cobouw van 5 december een artikel over Stadskantoor Utrecht. Een mooi Sinterklaascadeau. Ze legt helder en bondig uit hoe Kraaijvanger de wens om de lucht boven het station te benutten heeft beantwoord:

Ïn nauwe samenwerking met constructeurs Jan van der Windt en Harm Hoorn van Zonneveld ingenieurs smeedde Postel een plan dat bestaat uit twee torens als een danspaar. De noordelijke, mannelijke helft staat stevig op het maaiveld, verankerd aan twee betonnen stabiliteitskernen die met elkaar zijn verbonden door een K-spant."

"De zuidelijke, vrouwlijke helft danst licht op vijf kolommen. Haar stabiliteit ontleent zij aan een diagrid in de gevel, dat horizontale krachten terugvoert naar het noordelijke bouwdeel."

Lees het hele artikel hieronder:

 

Lees meer

Cobouw: Hart van Zuid uniek pps-project

De Cobouw bericht in de krant van 2 november 2013 over het unieke karakter van de transformatie van Rotterdam Zuid: "Het unieke pps-project rond Zuidplein en sportpaleis Ahoy moet alle ruimtelijke, economische en sociale problemen in één keer oplossen."

Ingezet wordt op een integrale gebiedsontwikkeling waarbij het grootste deel van de financiering bij Ballast Nedam komt te liggenn: "De gemeente legt zelf 110 miljoen neer voor de integrale gebiedsontwikkeling, de overige twee derde van de financiering komt van Ballast Nedam. Dat mobiliseert alle geledingen van het bedrijf voor de bijzondere opgave, die internationaal wordt gevolgd.

Ballast Nedam-topman Theo Bruijninckx zegt hierover in het artikel: “Dit vergt veel meer dan van een traditioneel bouwbedrijf wordt verwacht. Je moet je goed verdiepen in de omgeving: wat die nu vraagt, kan over vijf jaar heel anders zijn”.

Door voor een pps constructie te kiezen, wil de gemeente versnippering voorkomen. Bouwwethouder Hamit Karakus ligt dit toe: "één alomvattend contract garandeert een integrale aanpak, ontwikkelaars kunnen niet de krenten uit pap pikken. Je hebt bovendien garantie dat het af komt”. 

Het is heel goed mogelijk dat in de toekomst Rotterdam, maar ook andere steden, gebiedsontwikkelingen op dergelijke wijze gaan aanbesteden.

Wanneer je een abonnement hebt op Cobouw kun je het hele artikel lezen.

Lees meer

Stadskantoor Westnieuwland in Gevel & Dak Journaal

In Vlaardingen is momenteel de renovatie van het stadskantoor Westnieuwland in volle gang. Het bestaande gebouw is gestript tot op het betonnen casco en krijgt onder andere nieuw gemetselde gevels.

Het vaktijdschrift Gevel & Dak Journaal besteed in het nummer van oktober 2013 aandacht aan de bijzondere manier van metselen die wordt toegepast: zonder dilataties en koppenmaten. Het artikel is geschreven door Joop Wilschut en Japser Bosman maakte de foto's.

"Nieuw te metselen gevels van een renovatieproject hebben alleen dilataties op de haakse hoeken van het gebouw. De bestaande gevelopeningen zijn zodanig gemaatvoerd, dat het metselverband niet op koppenmaakt was uit te werken. DIt alleen al maakte het metselwerk met ingekorte strekken en 'vlas' halfsteens verband ingewikkeld. Constructieve maatregelen door het ontbreken van dilataties verhoogde dat nog."

Lees hier het hele artikel:

Lees meer

Museum Voorlinden wins Dutch Daylight Award 2018

Afbeelding

Innovative and of exceptional high level. These were the words used by the jury to describe the way in which the light plays in Museum Voorlinden. The jury itself could not think of a better way to show art. For this reason, Museum Voorlinden was nominated winner of the Dutch Daylight Award 2018 in the category >1000 m2.

Lees meer

Kraaijvanger to design X

Afbeelding


TU Delft recently opened a new building  providing it’s students with sports, relaxation and culture all under one roof. The entrance of the building represents the mission behind the design: Xplore yourself, Xpand your playground. Students and employees are being challenged to broaden their horizon and excel at social innovations. Services had to be  extended because of the increase in students. Tim van der Hagen, chairman of the colleague board opened the building just before the start of a new academic year.

Lees meer

Sustainable City Offices for the City of Ghent

Afbeelding

The city of Ghent revealed the design for the City Office of Ghent. Kraaijvanger Architects together with SAR architects are to design the project. “Their project was selected thanks to their thoughtful and clear urban design and architectural choices, for the strong vision on sustainability, mobility and the new way of working”, says Martine De Regge, SCHEPEN of Facility Management of the City of Ghent. The municipal library and the administrative center will be incorporated in one building.

Lees meer